2020-2022 роки на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему:  
Наукові основи сучасних електромехатронних комплексів і систем електротранспорту
(Державний реєстраційний номер: 0120U104695)
Науковий керівник НДР – д-р техн. наук, професор М.В. Хворост
Етап 1 - Шляхи вдосконалення електромехатронних засобів та їхніх складників (проміжний) (01.2020-12.2020) Науковий керівник НДР – кан. техн. наук, доцент М. І. Шпіка
Етап 2 - Діагностування, ресурсозберігаючі технології та енергоефективність  на електричному транспорті (проміжний) (01.2021 -12.2021) Науковий керівник НДР – д-р техн. наук, професор  М. В. Хворост
Етап 3 - Перспективні електромехатронні системи керування електричним транспортом (заключний) (01.2022-12.2022) Науковий керівник НДР – д-р техн. наук, професор  М. В. Хворост
2016-2019 роки на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему:   
 Розробка наукових основ вдосконалення електромеханічних транспортних систем
(Державний реєстраційний номер: 0117U000659)
Науковий керівник НДР – д-р техн. наук, професор Я. В. Щербак
Етап 1 - Перспективні електромеханічні транспортні системи (проміжний) (01.2017 -12.2017) Науковий керівник НДР –  д-р техн. наук, професор  Я. В. Щербак
Етап 2Розробка технічних засобів електромеханічних систем електротранспорту (проміжний) (01.2018-12.2018) Науковий керівник НДР – д-р техн. наук, професор  М. Ф. Смирний
Етап 3Розробка мехатронних  систем електричного транспорту (проміжний) (01.2019-12.2019) Науковий керівник НДР – д-р техн. наук, професор  М. Ф. Смирний
Конференції, що проведені за участю викладачів кафедри 
 2021 навчальний рік - Всеукраїнська науково-практична конференція "СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ""СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
 2020 навчальний рік - Всеукраїнська науково-практична конференція “КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО СИСТЕМ”
Наукові та науково-технічні роботи, які виконувались в межах кафедральних тематик Університету 
 Наукові основи сучасних електромехатронних комплексів і систем електротранспорту (Науковий керівник-канд. техн. наук, доц. Шпіка М.І.)
Госпдоговірна робота кафедри 2018 - 2021 рр.
Посилання на файл із госпдоговірною роботою кафедри 2018 - 2021 рр.

Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE