1 КУРС

Курс

Дисциплина

Методична литература

1

Вступ до електромеханіки

 1. Нем, В.К. и Гаряжа, В.М. и Тарновецька, А.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Вступ до електромеханіки» (для студентів 1-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» і слухачів другої вищої освіти)(№92).
 2. Нем, В.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до електромеханіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 3. Нем, В.К. и Гаряжа, В.М. и Донець, О.В. и Сидоренко, В.Ф. (2009) Конспект лекцій з курсу«Вступ до електромеханіки» (для студентів 1-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» і слухачів другої вищої освіти).
 

Транспортні засоби

 1. Мінєєва, Ю.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Транспортні засоби» (для підготовки бакалаврів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології"). Частина 2. «Експлуатаційні властивості транспортних засобів».
 2. Мінєєва, Ю.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» (для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології")(№1992).
 3. Минеева, Ю.В. (2009) Конспект лекций по дисциплине «Транспортные средства» Часть 1. «Конструкционные свойства транспортных средств». (для подготовки бакалавров 1 курса дневной и 2 курса заочной форм обучения направления подготовки 6.070101 – «Транспортные технологии»).
 4. Мінєєва, Ю.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольного завдання з дисципліни «Транспортні засоби» (для підготовки бакалаврів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології")(№1422).
 5. Мінєєва, Ю.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Транспортні засоби” для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології».
 

Конструкційні матеріали

 1. Сидоренко, В.Ф. и Гарбуз, Н.В. и Верхуша, О.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Конструкційні матеріали» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 – «Електричний транспорт»).
 2. Бабічева, О.Ф. и Клемешев, О.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструкційні матеріали» (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1780).
 3. Клемешев, О.Г. и Бабічева, О.Ф. и Гарбуз, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Конструкційні матеріали” для студентів 1 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальностей – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

 


 

 2 КУРС

 

Курс

Дисциплина

Методична литература

2

Тягові підстанції електричного транспорт

 1. Нем, В.К. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Тягові підстанції електричного транспорту» (для студентів 5-го курсу денної та заочної форм навчання в галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 2. Нем, В.К. (2011) Конспект лекцій з курсу «Тягові підстанції електричного транспорту» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092202 (7.05070203) «Електричний транспорт»).
 

Тгові електричні апарати

 1. Кисельов, М.І. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи і завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни „Тягові електричні апарати” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.05070203 – «Електричний транспорт», 7.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№59).
 2. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати» (для студентів 1 курсу другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 3. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2010) Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів 2, 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»)(№1929).
 4. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Тягові електричні апарати” (для студентів 2 – 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 (0922) Електромеханіка зі спеціальностей Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт)(№1962).
 5. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати» (№1297).
 6. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Тягові електричні апарати” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092200 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт».
 7. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Тягові електричні апарати» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти).
 8. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти) (№1189).
 

Електричні апарати

 1. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2012) Конспект лекцій із дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№214).
 3. Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричні апарати” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод („СА”)».

 

 


3 КУРС

 

Курс

Дисциплина

Методична литература

3

Теорія електропривода

 1. Донець, О.В. (2013) Конспект лекцій з курсу "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»).
 2. Донець, О.В. и Пушков, П.М. и Шпіка, М.І. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»)(№2354).
 3. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія електропривода» (для студентів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 4. Донець, О.В. и Калініченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»)(№1369).
 5. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія електропривода” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка».
 

Основи електричної тяги

 1. Мінєєва, Ю.В. (2013) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять із тягових розрахунків з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)
 2. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти).
 3. Далека, В.Х. и Пушков, П.М. и Андрійченко, В.П. и Мінєєва, Ю.В. (2012) Основи електричної тяги: навч. посібник.
 4. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2011) Методичні вказівки до практичних та самостійних занять, контрольних завдань, курсової роботи і лабораторної роботи з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та «Електричний транспорт»).(№2080).
 5. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2009) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Основи електричної тяги» (№1668).
 6. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2009) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – "Електромехані- ка"))(№1792).
 7. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Основи електричної тяги".
 8. Пушков, П.М. и Андрейченко, В.П. и Кульбашный, А.В. (2008) Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям по тяговым расчетам по дисциплине «Основы электрической тяги» (№1700).
 9. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2008) Основи електричної тяги. Керівництво до лабораторних робіт (№1424).
 

Механічне обладнання рухомого складу

 1. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 2. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання рухомого складу" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 3. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу» (для студентів 3–4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт»)(№2252).
 4. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти напряму підготовки «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 5. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. и за заг. ред. В. Х. Далеки, (2012) Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-247-2
 6. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Механічне обладнання транспортних засобів", "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт")(№1370).
 7. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Механічне обладнання рухомого складу” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 8. Скуріхін, І.Л. и Узун, В.І. и Сидоренко, В.Ф. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1201).
 

Механічне обладнання транспортних засобів

 1. Коваленко, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№2251).
 2. Коваленко, А.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів").
 3. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів").
 4. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Механічне обладнання транспортних засобів", "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт")(№1370).
 5. Коваленко, А.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів". (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів")(№1362).
 6. Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Механічне обладнання транспортних засобів” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 7. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання транспортних засобів".
 8. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механічне обладнання транспортних засобів" (№928).
 

Подъемно-транспортное и технологическое оборудование

 1. Фатеев, В.Н. и Шавкун, В.М. (2013) Конспект лекций по учебной дисциплине «Подъемно-транспортное и технологическое оборудование». Модуль 2. «Лифтовое хозяйство» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности Электромеханические системы автоматизации и электропривод»).
 2. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Підйомно-транспортне та технологічне обладнання» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 3. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2012) Методичні вказівки до курсового проекту та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підйомно-транспортне та технологічне обладнання» (для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)(№144).
 4. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Підйомно-транспортне та технологічне обладнання" (для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)(№14)
 5. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Підйомно-транспортне та технологічне обладнання” для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка».
 

Електричне обладнання транспортних засобів

 1. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Електричне обладнання транспортних засобів» (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№131).
 2. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” (для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 3. Андрійченко, В.П. (2010) «Електричне обладнання транспортних засобів»: Конспект лекцій для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 4. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3 та 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» (СТ).
 

Електричне обладнання рухомого складу

 1. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання рухомого складу” для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт».
 2. Андрійченко, В.П. и Пушков, П.М. и Закурдай, С.О. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» (№734).
 

Елементи автоматизованого електроприводу

 1. Андрійченко, В.П. и Фатеєв, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електроприводу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к курсовой работе «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№26).
 3. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к практическим занятиям «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№212).
 4. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№211).
 5. Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2009) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3, 4 курсов всех форм обучения направления подготовки (0922) 6.050702 «Электромеханика» по специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№2033).
 6. Андрейченко, В.П. и Фатеев , В.Н. (2009) Конспект лекций по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3,4 курсов всех форм обучения направления подготовки 6.050702 (0922) «Электромеханика»по специальности – «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»).
 7. Андрійченко, В.П. и Фатеєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Елементи автоматизованого електроприводу” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка».
 

Електропостачання електричного транспорту

 1. Далека, В.Х. и Нем, В.К. и Скуріхін, В.І. (2012) Електропостачання електричного транспорту: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4
 2. Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання електротранспорту» (для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 3. Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. (2011) Збірник задач для контролю остаточних знань з курсу «Електропостачання електричного транспорту» (для самостійної роботи студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 4. Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання ЕТ» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт».
 5. Нем, В.К. и Донець, О.В. и Лукашова, Н.П. (2009) Електропостачання електричного транспорту (Практикум до лабораторних і практичних занять для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 6. Нем, В.К. и Кисельов, М.І. и Скуріхін, В.І. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Електропостачання електричного транспорту» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№831).
 

Теорія автоматичного керування

 1. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт»)(№377).
 2. Сорока, К.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання (напряму підготовки 0922 (6.050702) “Електромеханіка” спеціальностей 6.092201 “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 “Електричний транспорт”; 6.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”)(№1421).
 3. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092201 – “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 – “Електричний транспорт”; 6.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.
 4. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” (№922).

 

 


 

4 КУРС

 

Курс

Дисциплина

Методична литература

4

- Ремонт технічних засобів електричного транспорту

-

 1. Коваленко, А.В. и Коваленко, В.І. (2013) Методичні вказівки до курсової роботи з дисциплін “Ремонт технічних засобів електричного транспорту”, “Ремонт транспортних засобів” та дипломного проектування (для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальностей "Електричний транспорт", "Електричні системи і комплекси транспортних засобів").
 2. Далека, В.Х. и Хворост, М.В. и Голтв’янський, М.А. и Гордієнко, О.С. (2012) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту», «Ремонт технічних засобів метрополітену». Частина 4. «Основи ремонту акумуляторних батарей» (для студентів 4 і 5 курсів денної та заочної форм навчання курсу за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)
 3. Сидоренко, В.Ф. и Скуріхін, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт технічних засобів електричного транспорту”(для студентів 2 курсу другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 4. Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (№1206).
 5. Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт технічних засобів електричного транспорту” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 6. Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІV "Компресорні станції" (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 – "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092202 – "Електричний транспорт").
 7. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 "Електричний транспорт").
 8. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 7.092202 "Електричний транспорт").
 9. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 "Електричний транспорт")(№1902).
 10. Крутій, Л.М. и Далека, В.Х. и Голтв’янський, М.А. и Гордієнко, О.С. (2009) Ремонт технічних засобів електричного транспорту. Лужні акумуляторні батареї. Конспект лекцій (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму «Електромеханіка»).
 11. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І. (№629).
 12. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І (№926).
 

Ремонт транспортних засобів

 1. Коваленко, А.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 8.092201 (8.05070202) "Електричні системи і комплекси транспортних засобів")(№1373).
 2. Коваленко, А.В. и Коваленко, В.І. (2013) Методичні вказівки до курсової роботи з дисциплін “Ремонт технічних засобів електричного транспорту”, “Ремонт транспортних засобів” та дипломного проектування (для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальностей "Електричний транспорт", "Електричні системи і комплекси транспортних засобів").
 3. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2011) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201 (7.05070202), 8.092201 (8.05070202) "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форми навчання спеціальності 7.092201 (7.05070202) "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка") Частина ІІІ.).
 4. Коваленко, А.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт транспортних засобів” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціально-сті 8.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 5. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201, 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності "Електричний транспорт") напряму підготовки 0922 (6.050702) – "Електромеханіка")(№1990).
 6. Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІV "Компресорні станції" (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 – "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092202 – "Електричний транспорт").
 7. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 "Електричний транспорт").
 8. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 7.092202 "Електричний транспорт").
 9. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 "Електричний транспорт")(№1902).
 10. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт транспортних засобів" (№1208).
 11. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт транспортних засобів” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 7.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 12. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І.
 13. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І. (№629).
 14. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І (№926).
 

Ремонт засобів житлового комунального господарства

 1. Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт засобів житлового комунального господарства” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 

Ремонт технічних засобів метрополітену

 1. Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт технічних засобів метрополітену” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 

Системи керування електроприводами

 1. Шпіка, М.І. и Багричєв, В.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи керування електроприводами" (для студентів 4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – "Електромеханіка").
 2. Шпіка, М.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Системи керування електроприводами» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 3. Шпіка, М.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Системи керування електроприводами» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 4. Шпіка, М.І. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Системи керування електроприводами» (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№262).
 5. Шпіка, М.І. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування електроприводами" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№1901).
 6. Шпіка, М.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Системи керування електроприводами” для студентів 3 і 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 7. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи керування електроприводами" (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка") (№1619).
 

Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу

 1. Шпіка, М.І. и Багричєв, В.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (для студентів 4 курсів денної та 5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – "Електромеханіка").
 2. Шпіка, М.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 3. Шпіка, М.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»).
 4. Шпіка, М.І. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№477).
 5. Шпіка, М.І. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№1900).
 6. Шпіка, М.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 7. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (№1194).
 

Діагностування електрообладнання транспортних засобів

 1. Єсаулов, С.М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 – 5 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 2. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2012) Методичні вказівки для практичних і курсової робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№1486).
 3. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№1488).
 4. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2012) Моделювання та досліди в середовищі пакету програм SinSys. Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»).
 

-   Мікропроцесорні пристрої електричного транспорту

-   Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів

-   Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації та електроприводу

 1. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2012) Моделювання та досліди в середовищі пакету програм SinSys. Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»).
 2. Єсаулов, С.М. (2011) Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах. Конспект лекцій із завданнями практичних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))
 3. Єсаулов, С.М. (2011) ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))(№1382).
 4. Єсаулов, С.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»).
 5. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»)(№1427).
 6. Єсаулов, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту» для студентів 4 - 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності – «Електричний транспорт».
 7. Єсаулов, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів» для студентів 4 - 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 8. Єсаулов, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів» для студентів 4 - 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 

Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів

 1. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№120).
 2. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» (СТ)).
 3. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» (СТ).
 

Проектування електромеханічних пристроїв і систем

 1. Андрійченко, В.П. и Фатеєв, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектування електромеханічних пристроїв і систем» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем» (для студентов 4 курса всех форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№31).
 3. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Проектирование электромеханических устройств и систем» (для студентов 4 курса всех форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод)(№213).
 4. Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2009) Конспект лекций по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем» (для студентов 4 курса всех форм обучения направления подготовки 6.050702 (0922) «Электромеханика» по специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»).
 5. Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2009) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем» (для студентов 4 курса всех форм обучения направления підготовки 6.050702 (0922) «Электромеханика» по специальности – «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№2032).
 6. Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2009) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3, 4 курсов всех форм обучения направления подготовки (0922) 6.050702 «Электромеханика» по специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№2033).
 7. Андрійченко, В.П. и Фатеєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування електромеханічних пристроїв і систем” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – (6.050702) «Електромеханіка»).
 

Енергозбереження та енергетичний менеджмент

 1. Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 2. Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1541).
 3. Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Енергозбереження та енергетичний менеджмент” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 4. Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1910).
 5. Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2009) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». Частина І (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1906).
 

Ресурсозбереження на транспорті

 1. Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка»).
 2. Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1540).
 3. Далека, В.Х. и Мінєєва, Ю.В. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1542).
 4. Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ресурсозбереження на транспорті” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт»).
 5. Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1909).
 

НДРС

 1. Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “НДРС” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямому підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 2. Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Шпіка, М.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” (для студентів 5 курсу денної і 6-го заочної форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт», 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 

ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

 1. Зубенко, Д.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Зубенко, Д.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів 4, 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№116).
 3. Зубенко, Д.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№27).
 4. Зубенко, Д.Ю. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів 4, 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№24).
 5. Зубенко, Д.Ю. и Голтв`янський, М.В. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702– «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№18).
 6. Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 7. Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 

ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ

 1. Зубенко, Д.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт»).
 2. Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу» для студентів 4 курсу денної форми і 5курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності – «Електричний транспорт».
 

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬГО ЗГОРЯННЯ

 1. Зубенко, Д.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬГО ЗГОРЯННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№23)
 2. Зубенко, Д.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№2131).
 3. Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 4. Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 5. Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння». Частина І. (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 6. Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1702).
 7. Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 8. Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1703).
 9. Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка»).
 

Безпека руху та гальмівні системи

 1. Кульбашна, Н.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»).
 2. Кульбашна, Н.І. (2012) Методичні вказівки до проведення розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»)(№2249).
 3. Кульбашна, Н.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - Електромеханіка)(№2005).
 4. Кульбашна, Н.І. (2009) Безпека руху і гальмівні системи: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.092202 – „Електричний транспорт”)(№1651).
 5. Кульбашна, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт».
 6. Кульбашна, Н.І. (2008) Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека руху і гальмівні системи" (№1044).
 

Організація експлуатації міського електротранспорту

 1. Кульбашна, Н.І. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»)(№2250).
 2. Сосіпатров, А.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Організація експлуатації міськелектротранспорту" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – "Електромеханіка" спеціальності 6.092200 – "Електричний транспорт").
 3. Кульбашна, Н.І. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни "Організація експлуатації міського електротранспорту" (№1118).
 

Моделювання електромеханічних систем

 1. Бабічева, О.Ф. и Сорока, К.О. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))(№1346).
 2. Сорока, К.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Моделювання електромеханічних систем» (для студентів 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»).
 3. Сорока, К.О. и Кисельов, М.І. и Личов, Д.О. (2009) Лабораторний практикум з курсу "Моделювання електромеханічних систем".
 4. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання електромеханічних систем” для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092201 – “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 – “Електричний транспорт”; 6.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.
 

-         Технічна експлуатація електричного транспорт

-         Технічна експлуатація транспортних засобів

 1. Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. (2011) Збірник задач для практичних занять з дисциплін: «Технічна експлуатація електричного транспорту», «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для студентів 4 курсу денної та 4 і 5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт»)(№1455).
 2. Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна експлуатація транспортних засобів” (для студентів 4 курсу денної і 4,5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – “Електромеханіка” спеціальності “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”).
 3. Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна експлуатація електричного транспорту” для студентів 4 курсу денної і 4,5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 

Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств електротранспорту

 1. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств електротранспорту” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 

Організація сервісного обслуговування технічних засобів

 1. Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Організація сервісного обслуговування технічних засобів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт»).
 

Експлуатація об’єктів метрополітену

 1. Мінєєва, Ю.В. и Хворост, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація об’єктів метрополітену» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 

Автоматизація технологічних процесів

 1. Єсаулов, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності «Електричний транспорт».
 2. Єсаулов, С.М. (2009) Компоненти систем автоматизації технологічних об'єктів і установок : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів» й «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1606).
 

Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів

 1. Калиниченко, Ю.С. и Донець, О.В. и Шпіка, М.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 

Спеціальні електричні машин

 1. Калиниченко, Ю.С. и Кульбашний, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електричний транспорт».
 2. Далека, В.Х. и Кульбашний, О.В. и Калиниченко, Ю.С. (2008) Методичні вказівки до конструкторської частини курсової роботи з дисциплін "Спеціальні електричні машини" (№1423).

 

 


5 КУРС

Курс

Дисциплина

Методична литература

5

Автоматизація технологічних процесів та установок

 1. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2013) Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 3. Єсаулов, С.М. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)(№1345).
 4. Єсаулов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 5. Єсаулов, С.М. (2009) Компоненти систем автоматизації технологічних об'єктів і установок : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів» й «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1606).
 6. Єсаулов, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 7.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 7. Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (050702) – «Електромеханіка»).
 8. Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки «Синтез системи автоматизації технологічного об'єкту» до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1090).
 9. Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Системи автоматичного регулювання технологічних процесів» з курсу «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1089).
 

Автоматизоване проектування електромеханічних систем

 1. Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2013) Методичні вказівки до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Бабічева, О.Ф. и Лукашова, Н.П. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 3. Бабічева, О.Ф. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спец. 7.092203, 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») (№1782).
 4. Бабічева, О.Ф. (2009) Програми навчальної дисципліни та Робочі програми навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» для студентів 5 - 6 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальностей 7.092203, 8.092203– «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
 5. Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2009) Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв: Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем».
 6. Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2008) Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв: Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем».
 7. Бабічева, О.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (№909).
 8. Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки, до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (№911).
 

Правила експлуатації міського електричного транспорту

 1. Далека, В.Ф. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.И. (2013) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта : учеб. пособие. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
 2. Далека, В.Х. и Будніченко, В.Б. и Коваленко, В.І. (2013) Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-311-0 (В процессе публикации)
 3. Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка» спеціальності 7.05070203, 8.05070203 - «Електричний транспорт»).
 4. Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни „Правила експлуатації міського електричного транспорту” (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 „Електромеханіка” спеціальності (7.092202) 7.05070203, (8.092202) 8.05070203 „Електричний транспорт”)(№1519).
 5. Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Правила експлуатації електричного транспорту» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№2045).
 6. Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Правила експлуатації міського електричного транспорту” для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092202 – «Електричний транспорт».
 7. Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1905).
 8. Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1895).
 

Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу

 1. Донець, О.В. (2013) Конспект лекцій з курсу "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу" (для студентів 5 курсу всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт»).
 2. Донець, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка».
 

Організація та управління на транспорті

 1. Кульбашна, Н.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління на транспорті» (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання спеціальності 7.05070202 і 8.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 2. Кульбашна, Н.І. и Тарновецька, А.Г. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів з дисципліни «Організація та управління на транспорті» (для студентів 5 курсу денної і 5 – 6 курсів заочної форм навчання спеціальностей 7.05070202 та 8.05070202 «Електричні системи та комплекси транспортних засобів»).
 3. Кульбашна, Н.І. и Тарновецька, А.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація та управління на транспорті» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201 (7.05070202) та 8.092201 (8.05070202) «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№1539).
 4. Кульбашна, Н.І. (2009) Організація та управління на транспорті: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (для студентів 5 курсу денної та 5 - 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092201. - " Електричні системи і комплекси транспортних засобів")(№1650).
 5. Кульбашна, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління на транспорті» для студентів 5 курсу денної та 5 і 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 - «Електромеханіка» спеціальності 7.092201.- " Електричні системи і комплекси транспортних засобів".
 

Організація та управління на електричному транспорті

 1. Сосіпатров, А.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та управління на електричному транспорті" для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 – "Електромеханіка" спеціальностей 7.092202; 8.092202 – "Електричний транспорт".
 2. Карпушин, Е.І. (2008) Організація та управління на електричному транспорті. Навчальний посібник.
 

ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 1. Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2012) Програма та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт»; 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. и Шавкун, В.М. (2010) Наскрізна програма практики (для студентів 1 – 6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) "Електромеханіка" спеціальностей "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод").
 3. Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. (2009) Робоча програма переддипломної практики для магістрів (№1058).
 

Діагностування рухомого складу електричного транспорту

 1. Шульженко, М.Г. и Шавкун, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 – «Електричний транспорт»)(№1314).
 2. Шульженко, М.Г. и Сінчук, О.М. и Шавкун, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Діагностування рухомого складу електричного транспорту” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 - «Електромеханіка» спеціальності 7.092202; 8.092202 - «Електричний транспорт».
 3. Далека, В.Х. и Шульженко, М.Г. и Шавкун, В.М. и Закурдай, С.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Діагностування рухомого складу електричного транспорту" (№1174).
 

Інформаційні технології на транспорті

 1. Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Будниченко, В.Б. (2012) Інформаційні технології на транспорті. Навчальний посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-265-6
 2. Сорока, К.О. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 7.05070202, 8.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт»).
 3. Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Гарбуз, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1930).
 4. Далека, В.Ф. и Сорока, К.О. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (№1653).
 5. Далека, В.Х. и Сорока, К.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології на транспорті ” для студентів 5 курсу денної форми навчання та 5, 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка», спеціальностей 7.092201, 8.092201 – “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 7.092202 8.092202 – “Електричний транспорт”.
 6. Сорока, К.О. и Далека, В.Ф. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (№1656).
 

Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж

 1. Сорока, К.О. и Далека, В.Ф. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж» (№1654)
 2. Сорока, К.О. и Гордієнко, О.С. и Личов, Д.О. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни: «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів усіх форм навчання спеціальності: 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт»)(№454).
 3. Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Гарбуз, Н.В. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№2017).
 4. Сорока, К.О. и Далека, В.Х. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж” для студентів 5 курсу денної форми навчання та 5, 6 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка», спеціальності 7.092203 та 8.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”).
 5. Сорока, К.О. и Далека, В.Х. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж» (№1614).
 

Спеціальні електроприводи транспортних засобів

 1. Калиниченко, Ю.С. и Донець, О.В. и Фатєєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електроприводи транспортних засобів” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальностей 7.092201, 8.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 2. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до курсового проектування "Розрахунок та аналіз замкненої системи автоматизованого електропривода" з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів" (№910).
 

Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів

 1. Андрійченко, В.П. и Калініченко, Ю.С. и Фатеєв, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів» (№708).

 

 

 


FaLang translation system by Faboba

Ми у соцмережах

Дошка оголошень


НОВОСТИ КАФЕДРЫ

*************


Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 1727 гостей та користувачі відсутні