3 КУРС

 

Курс

Дисциплина

Методична литература

3

Теорія електропривода

 1. Донець, О.В. (2013) Конспект лекцій з курсу "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»).
 2. Донець, О.В. и Пушков, П.М. и Шпіка, М.І. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»)(№2354).
 3. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія електропривода» (для студентів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 4. Донець, О.В. и Калініченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»)(№1369).
 5. Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія електропривода” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка».
 

Основи електричної тяги

 1. Мінєєва, Ю.В. (2013) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять із тягових розрахунків з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)
 2. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти).
 3. Далека, В.Х. и Пушков, П.М. и Андрійченко, В.П. и Мінєєва, Ю.В. (2012) Основи електричної тяги: навч. посібник.
 4. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2011) Методичні вказівки до практичних та самостійних занять, контрольних завдань, курсової роботи і лабораторної роботи з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та «Електричний транспорт»).(№2080).
 5. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2009) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Основи електричної тяги» (№1668).
 6. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2009) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – "Електромехані- ка"))(№1792).
 7. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Основи електричної тяги".
 8. Пушков, П.М. и Андрейченко, В.П. и Кульбашный, А.В. (2008) Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям по тяговым расчетам по дисциплине «Основы электрической тяги» (№1700).
 9. Пушков, П.М. и Мінєєва, Ю.В. (2008) Основи електричної тяги. Керівництво до лабораторних робіт (№1424).
 

Механічне обладнання рухомого складу

 1. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 2. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання рухомого складу" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 3. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу» (для студентів 3–4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт»)(№2252).
 4. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти напряму підготовки «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 5. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. и за заг. ред. В. Х. Далеки, (2012) Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-247-2
 6. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Механічне обладнання транспортних засобів", "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт")(№1370).
 7. Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Механічне обладнання рухомого складу” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт».
 8. Скуріхін, І.Л. и Узун, В.І. и Сидоренко, В.Ф. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1201).
 

Механічне обладнання транспортних засобів

 1. Коваленко, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№2251).
 2. Коваленко, А.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів").
 3. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів").
 4. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Механічне обладнання транспортних засобів", "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт")(№1370).
 5. Коваленко, А.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів". (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів")(№1362).
 6. Коваленко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Механічне обладнання транспортних засобів” для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 7. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання транспортних засобів".
 8. Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механічне обладнання транспортних засобів" (№928).
 

Подъемно-транспортное и технологическое оборудование

 1. Фатеев, В.Н. и Шавкун, В.М. (2013) Конспект лекций по учебной дисциплине «Подъемно-транспортное и технологическое оборудование». Модуль 2. «Лифтовое хозяйство» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности Электромеханические системы автоматизации и электропривод»).
 2. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Підйомно-транспортне та технологічне обладнання» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 3. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2012) Методичні вказівки до курсового проекту та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підйомно-транспортне та технологічне обладнання» (для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)(№144).
 4. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Підйомно-транспортне та технологічне обладнання" (для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)(№14)
 5. Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Підйомно-транспортне та технологічне обладнання” для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка».
 

Електричне обладнання транспортних засобів

 1. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Електричне обладнання транспортних засобів» (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№131).
 2. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” (для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 3. Андрійченко, В.П. (2010) «Електричне обладнання транспортних засобів»: Конспект лекцій для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
 4. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3 та 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» (СТ).
 

Електричне обладнання рухомого складу

 1. Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання рухомого складу” для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт».
 2. Андрійченко, В.П. и Пушков, П.М. и Закурдай, С.О. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» (№734).
 

Елементи автоматизованого електроприводу

 1. Андрійченко, В.П. и Фатеєв, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електроприводу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).
 2. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к курсовой работе «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№26).
 3. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к практическим занятиям «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№212).
 4. Фатеев, В.Н. (2012) Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по направлению подготовки 6.050702 «Электромеханика» специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№211).
 5. Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2009) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3, 4 курсов всех форм обучения направления подготовки (0922) 6.050702 «Электромеханика» по специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»)(№2033).
 6. Андрейченко, В.П. и Фатеев , В.Н. (2009) Конспект лекций по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода» (для студентов 3,4 курсов всех форм обучения направления подготовки 6.050702 (0922) «Электромеханика»по специальности – «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»).
 7. Андрійченко, В.П. и Фатеєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Елементи автоматизованого електроприводу” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка».
 

Електропостачання електричного транспорту

 1. Далека, В.Х. и Нем, В.К. и Скуріхін, В.І. (2012) Електропостачання електричного транспорту: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4
 2. Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання електротранспорту» (для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).
 3. Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. (2011) Збірник задач для контролю остаточних знань з курсу «Електропостачання електричного транспорту» (для самостійної роботи студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
 4. Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання ЕТ» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт».
 5. Нем, В.К. и Донець, О.В. и Лукашова, Н.П. (2009) Електропостачання електричного транспорту (Практикум до лабораторних і практичних занять для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).
 6. Нем, В.К. и Кисельов, М.І. и Скуріхін, В.І. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Електропостачання електричного транспорту» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№831).
 

Теорія автоматичного керування

 1. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт»)(№377).
 2. Сорока, К.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання (напряму підготовки 0922 (6.050702) “Електромеханіка” спеціальностей 6.092201 “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 “Електричний транспорт”; 6.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”)(№1421).
 3. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092201 – “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 – “Електричний транспорт”; 6.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.
 4. Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” (№922).

 

 


FaLang translation system by Faboba

Ми у соцмережах

Дошка оголошень


НОВИНИ КАФЕДРИ

*************

Приказ для МАГИСТРІВ
(6 КУРС)
№1260 від 3.10.2019г.

(див.: http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=79)

*************

Нові шаблони тітульного аркушу, завдання та подання ДЛЯ БАКАЛАВРІВ дивіться на дистанційному курсі нашої кафедри ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ:

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=79

*************

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 806 гостей та користувачі відсутні