Гарант освітньої програми

Закурдай  Світлана Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри електричного транспорту

+38 (096)  717 5221 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ керівниками здобувачів третього освітньо-наукового рівня:

График консультаций PhDПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОНП
Обов'язкові компоненти освітньої програми  Вибіркові компоненти освітньої програми 
ОК1 
Академічна та наукова англійська мова ВК1  
Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження на електричному транспорті
ОК 2 Управління науковими проєктами ВК 2 Сучасні джерела автономного та гарантованого живлення електричного транспорту
ОК 3 Сучасні методи викладання у вищій школі ВК 3 Керування та автоматизація технічних систем електричного транпорту
Ок 4 Історія і філософія науки ВК 4 Системологія на транспорті
ОК 5 Науково-педагогічна практика ВК 5 Моделювання транспортних систем
ОК 6 Інформаційні технології в системах електричного транспорту ВК 6 Теорія транспортних потоків
ОК 7 Сучасні досягнення в теорії в системах електротранспорту ВК 7 Вибір ОК з каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
ОК 8 Методи та апаратура технічної діагностики систем електричного транспорту

 

2018 рік

2021 - 2022 рік

МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК на 2021-2022рр.

МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОНП

РЕЦЕНЗІЇ НА ОНП «Транспортні технології. Електротранспорт.»

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

 ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ 

Договір про співпрацю 1

Договір про співпрацю 2

Договір про співпрацю 3

 

ЗВІТ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН ОНП та показники їхньої активності (таблиця 2)

     Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання (таблиця 3)

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, які здійснюють (або можуть здійснювати)наукове керівництво здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні

ФОРМИ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ :

Наказ щодо опитування здобувачів вищої освіти

Наказ про опитування здобувачів вищої освіти щодо викладання дисциплін 2020

Наказ про опитування здобувачів вищої освіти щодо викладання дисциплін 2021

Результати опитування аспирантів 2021 р.

Результати опитування "АНКЕТУВАННЯ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ЕТ 2020"

Результати опитування "АНКЕТУВАННЯ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ЕТ 2021"АНКЕТУВАННЯ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ЕТ 2021"

Результати опитування "АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова стосовно оргнізації дистанційного навчання"

Результати опитування "АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ стосовно оргнізації дистанційного навчання"

Результати опитування "АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН для спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" освітньо-наукової програми "Транспортні технології. Електротранспорт"

Результати опитування "РЕАЛІЗАЦІЯ PhD ПРОГРАМ"езультати опитування "РЕАЛІЗАЦІЯ PhD ПРОГРАМ"

 

ТРАЄКТОРІЯ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

ОПИТУВАННЯ - ТРАЄКТОРІЯ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

 

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ
Результати опитування роботодавців


 

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ І ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

НАУКОВА РОБОТА АСПІРАНТІВ

 

ТЕМАТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ

ТЕМАТИКА ДЕРЖБЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії_12.01.2022
Положення про освітні програми

Положення про групи забезпечення
Додаток груп забезпечення
Положення про освітні програми
Положення про групи забезпечення
Додаток груп забезпечення
Наказ про створення груп запезп_2021
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

 


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE