shavkunГарант освітньо-професійної програми

Шавкун Вячеслав Михайлович 

кандидат технічних наук, доцент кафедри електричного транспорту

+38-095-142-90-00 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОПП

   Обов’язкові компоненти освітньої програми Вибіркові освітні компоненти професійного спрямування (здобувач вищої освіти обирає з переліку чотири освітніх компонента, які забезпечують професійні компетентності)
ОК 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист. (кафедра БЖД)  ВК П1.1. Силові перетворювачі в системах електричної інженерії  (доц., к.т.н.  Донець О.В.)
 ОК 2. Сучасні методи аналізу та оптимізації електротехнічних систем (доц., к.т.н.  Калюжний Д. М., кафедра СЕЕМ)  ВК П1.2. Мікропроцесорні пристрої в системах електричної інженерії (доц., к.т.н. Єсаулов С.М.)
 ОК 3. Планування і обробка результатів експерименту. (проф., д.т.н.  Назаренко Л. А., кафедра СДС)  ВК П1.3. Сучасні автоматизовані електромеханічні системи  (доц., к.т.н. Єсаулов С.М.)
 ОК 4. Надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. (проф., д.т.н.  Далека В.Х., кафедра ЕТ)  ВК П1.4. Системи електропостачання в  системах та комплексах електричної інженерії (проф., д.т.н. Доманський В.Т.)
 ОК 5. Інноваційні технічні засоби електричного транспорту. (доц., к.т.н. Шавкун В. М.)  ВК П1.5. Нормативно-технічні аспекти експлуатації систем електротранспорту (проф., д.т.н. Хворост М.В.)
 ОК 6. Проєктування цифрових систем керування електричного транспорту. (доц., к.т.н. Бабічева О.Ф.) ВК П1.6. Комп'ютерне проєктування електротехнічних та електромеханічних систем та пристроїв. (доц., к.т.н. Бабічева О.Ф.)
 ОК 7. Курсова робота "Проєктування цифрових систем керування електричного транспорту ". (доц., к.т.н. Бабічева О.Ф.)  ВК П1.7. Організація та управління на транспорті. (ст.викл., к.т.н. Кульбашна Н.І.)
 ОК 8. Цифрова обробка сигналів та апаратне забезпечення. (ст.викл, к.т.н. Герасименко В.А.) ВК П1.8. Системи керування електромобілів та іншого електротранспорту. (доц., к.т.н. Закурдай С.О.)
 ОК 9. Переддипломна практика. ВК П1.9. Правила експлуатації міського електричного транспорту.  (проф., д.т.н. Далека В.Х.)
 ОК 10. Кваліфікаційна робота. ВК П1.10. Технологічні процеси сервісу транспортних засобів з електричним та гібридним приводом. (доц., к.т.н. Шавкун В.М.)
 

Вибіркові освітні компоненти із каталогу курсів університету (здобувач вищої освіти обирає один освітній компонент з каталогу курсів університету)

  ВК 1*. Каталог курсів університету.

 

2021 - 2022 рік

Освітньо-професійна програма

Профіль освітньо-професійної програми

Додаток до освітньо-професійної програми

Навчальний план очна

Навчальний план заочна

Рецензії на ОПП "Електричний транспорт"

Рецензія 1

Рецензія 2

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацю 1

Договір про співпрацю 2

Договір про співпрацю I

Договір про співпрацю II

Договір про співпрацю III

Договір про співпрацю IV


МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОПП

Перелік пропозицій стейкхолдерів щодо розвитку ОПП «Електричний транспорт»

 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОПП

 

Інформація про викладачів дисциплін ОПП та показники їхньої активності

 

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ:

Наказ щодо опитування здобувачів вищої освіти

Опитування магістрів випускового року денної форми навчання щодо якості освітніх програм

Анонімне опитування щодо викладання навчальних дисциплін осіннього семестру

Опитування магістрів та аспірантів щодо академічної доброчесності

 

ОПИТУВАННЯ ЗА ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ:

 

Цифрова обробка сигналів та апаратне забезпечення

 
 
Обговорення результатів опитування на засіданнях НМР:

 

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ І ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

Положення про освітні програми
Положення про групи забезпечення
Додаток груп забезпечення
Наказ про створення груп запезп_2021
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

 

 

 СКРИНЬКА ДОВІРИ


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE