petrenkoГарант освітньої програми "Автоматизовані електротехнічні комплекси нафтогазової галузі"
Петренко Олександр Миколайович
доктор технічних наук, доцент кафедри електричного транспорту

+38 (095) 688-2716 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОП

Обов’язкові компоненти освітньої програми:

 • ОК 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • ОК 2. Філософія.
 • ОК 3. Українські історико-гуманітарні студії.
 • ОК 4. Теорія і практика правозастосування.
 • ОК 5. Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ОК 6. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
 • ОК 7. Вища математика.
 • ОК 8. Загальна фізика.
 • ОК 9. Основи програмування.
 • ОК 10. Системи автоматизованого проєктування та інженерних розрахунків.
 • ОК 11. Технічна механіка.
 • ОК 12. Теоретичні основи електротехніки. Частини 1,2.
 • ОК 13. Основи метрології та електричних вимірювань.
 • ОК 14. Електричні машини.
 • ОК 15. Стандартизація та сертифікація в електричній інженерії.
 • ОК 16. Теорія автоматичного керування.
 • ОК 17. Основи нафтогазової інженерії.
 • ОК 18. Конструкційні матеріали.
 • ОК 19. Тягові електричні апарати.
 • ОК 20. Мікросхемотехніка.
 • ОК 21. Теорія електроприводу.
 • ОК 22. Комп'ютерне проєктування електричних машин нафтогазової промисловості.
 • ОК 23. Модульні трансформаторні підстанції.
 • ОК 24. Теорія автоматичного керування. Частина 2.
 • ОК 25. Курсова робота "Теорія автоматичного керування".
 • ОК 26. Електротехнічні комплекси в енергетиці.
 • ОК 27. Моделювання електромеханічних систем.
 • ОК 28. Електричне обладнання бурової установки.
 • ОК 29. Системи автоматизації у нафтогазовій промисловості.
 • ОК 30. Енергоефективні технології нафтогазового комплексу.
 • ОК 31. Навчальна практика.
 • ОК 32. Виробнича практика.
 • ОК 33. Переддипломна практика.
 • ОК 34. Кваліфікаційна робота.

 Перелік вибіркових освітніх компонент (ВК) :

Блок 1. Дисципліни вільного вибору

 • ВК 1. Конфліктологія.
 • ВК 2. Місто як соціальна система.
 • ВК 3. Трудове право.
 • ВК 4. Ділова іноземна мова: письмова комунікація.
 • ВК 5. Основи економічних знань.
 • ВК 6. Політологія.
 • ВК 7. Ділова іноземна мова: усна комунікація.
 • ВК 8. Психологія.
 • ВК 9. Соціологія.
 • ВК 10. Господарське право.

Блок 2. Експлуатація та обслуговування електромеханічних систем

 • ВК С1.1. Мікроконтролерні пристрої в електромеханічних системах.
 • ВК С1.2. Надійність та діагностика електромеханічних систем.
 • ВК С1.3. Силова електроніка в електромеханічних системах.

Блок 3. Іноземна мова (спецкурс)

 • ВК С3.1. Іноземна мова (спецкурс)
 • ВК С3.2. Іноземна мова (спецкурс)
 • ВК С3.3. Іноземна мова (спецкурс)

Блок 4. Особливості правового регулювання діяльності підприємств

 • ВК С2.1. Цивільне право.
 • ВК С2.2. Правові основи господарювання.
 • ВК С2.3. Договірне право.

Блок 5. Автоматизовані електромеханічні системи

 • ВК П1.1. Проєктування електромеханічних пристроїв і систем.
 • ВК П1.2. Системи керування електроприводам.
 • ВК П1.3. Автоматизований електропривод загально-промислових механізмів.
 • ВК П1.4. Діагностування, монтаж і наладка систем автоматики.
 • ВК П1.5. Регульований електропривод.
 • ВК П1.6. Підйомно-транспортне та технологічне обладнання.
 • ВК П1.7. Мехатронні  системи  та  обладнання  енергоємних виробництв.
 • ВК П1.8. Курсовий проєкт "Регульований електропривод".
 • ВК П1.9. Курсовий проєкт "Автоматизований електропривод загально-промислових механізмів".

Блок 6. Електротехнічні системи нафтогазової галузі

 • ВК П2.1. Неруйнівний контроль електротехнічних матеріалів і обладнання.
 • ВК П2.2. Електрообладнання транспортування нафти і газу.
 • ВК П2.3. Проєктування електротехнічних пристроїв.
 • ВК П2.4. Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання.
 • ВК П2.5. Електропривод у нафтогазових технологіях.
 • ВК П2.6. Електробезпека нафтогазових комплексів.
 • ВК П2.7. Мікропроцесорне керування електротехнічних установок.
 • ВК П2.8. Курсовий проєкт "Проєктування електротехнічних пристроїв".
 • ВК П2.9. Курсовий проєкт "Електропривод у нафтогазових технологіях".

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Профіль освітньої програми

Додаток до освітньої програми

Навчальний план очна

Навчальний план заочна

 РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ "Автоматизовані електротехнічні комплекси нафтогазової галузі"

Рецензія 1

Рецензія 2

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацю 1

Договір про співпрацю 2

Договір про співпрацю 3

МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОПП
Перелік пропозицій стейкхолдерів щодо розвитку ОП «Автоматизовані електротехнічні комплекси нафтогазової галузі»

 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОП

 

Інформація про викладачів дисциплін ОП та показники їхньої активності

 

ФОРМИ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ:

Наказ щодо опитування здобувачів вищої освіти

Опитування здобувачів щодо якості освітніх програм

 Анонімне опитування щодо викладання навчальних дисциплін осіннього семестру

Результати опитування щодо викладання навчальних дисциплін осіннього семестру

 Опитування здобувачів щодо академічної доброчесності

 ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ І ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Положення про освітні програми

Положення про групи забезпечення
Додаток груп забезпечення
Наказ про створення груп запезп_2021
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
Наказ про комісію з питань етики та академічної доброчесності

 

 

СКРИНЬКА ДОВІРИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE