ЭМБЛЕМА ЭТ

Кафедра електричного транспорту більше півстоліття була єдиною в Україні по підготовці висококваліфікованих кадрів для однієї з найважливіших галузей забезпечення життєдіяльності міст – електротранспорту.

Становлення кафедри та її перші досягнення безпосередньо пов'язані з ім'ям першого завідувача - доцента В.Г. Попова, який працював в нашому навчальному закладі (тоді Харківському інституті інженерів комунального будівництва) до 1934 року за сумісництвом, залишаючись на основній роботі в Наркоматі комунального господарства України. Після переїзду Наркомату в м. Київ В.Г. Попов залишився в Харкові й очолив кафедру енергетики і міського транспорту.

У 1943г. після звільнення м. Харкова кафедра міського електричного транспорту була у складі факультету Енергетики і міського транспорту. Тоді на ній працювали доцент В.Г. Попов і викладач М.М. Подхалюзін, які були відомі далеко за межами України.

Сьогодні для нас це далека історія. А тоді, в післявоєнні часи, доводилося вирішувати багато непростих питань і проблем, щоб налагодити звичайний навчальний процес. Перші 26 студентів (з 175 в цілому по інституту) прибули з евакуації і почали заняття в м. Харкові 10 квітня 1944 року. Подальше формування колективу, розвиток навчальної бази, удосконалення змісту навчання проводилися під безпосереднім керівництвом завідуючих кафедри доцентів Є.М. Омельченко, Є.І. Карпушина, О.І. Педенка, І.Б. Александрова.

Немало яскравих сторінок, до більше ніж піввікової історії кафедри, свого часу було вписано такими видатними ученими і фахівцями, як доцентами П.Г. Кофманом, С.С. Блінкіним, Г.Г. Білібіним, М.М. Васісом, А.У. Сизоновим, Є.М. Френкелем, старшими викладачами К.М. Тихонравовим, Г.Г. Шестаком.

Значний внесок у виховну роботу студентів і підвищення рівня організації навчання здійснили доценти В.М. Пунгин, С.С. Терзин, А.В. Рябов, що прийшли на кафедру з великим досвідом підготовки фахівців для ракетних військ.

Слід зазначити, що протягом багатьох років плечем об плече з колективом кафедри електричного транспорту у справі підготовки фахівців для підприємств галузі працював і колектив кафедри деталей машин під керівництвом професора П.П. Буту.

Ми вдячні цим людям - фахівцям і керівникам, які забезпечували становлення і розвиток кафедри.

З 1946 року - роки першого випуску фахівців на кафедрі путівку в життя отримало більше 7 тис. фахівців, які вчилися за трьома формами навчання: денної, вечірньої, заочної. Рівень підготовки фахівців підвищувався одночасно із зростанням професійної майстерності викладацького складу. Випускники кафедри Ю.В. Новиков, В.П. Веклич, В.Х. Далека захистили докторські дисертації. Серед випускників більше 15 кандидатів технічних наук. Причому докторські дисертації професорами В.Х. Далекою, М.В. Хворостом були захищені безпосередньо під час роботи на кафедрі, як і 12 кандидатських дисертацій. На кафедрі постійно діє аспірантура, де вчаться майбутні викладачі, учені.

Ми гордимося тим, що наші випускники очолюють великі транспортні підприємства, обіймають посади керівників органів державної виконавчої влади різних рівнів і місцевого самоврядування, директорів науково-дослідних інститутів, заводів і т.п.

Так, наприклад, Корпорацію підприємств міського електротранспорту України очолює випускник, почесний професор нашого університету С.П. Бейкул; Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (м. Київ) очолював випускник, почесний професор нашого університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри - Г.П. Щербина; Науково-випробувальний центр міського електротранспорту Держстандарту України очолює канд. техн. наук В.Б. Будніченко; Головну державну технічну інспекцію міськелектротранспорту Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства і Управління міського електротранспорту - В.В. Вірченко.

Випускники нашого навчального закладу, які здобували спеціальну освіту на кафедрі електричного транспорту, прямували працювати не лише на підприємства України, але і на Російську Федерацію, Білорусь, Молдову, країни Центральної Азії, Балтії і Кавказу. У нас вчилися також студенти з Румунії, Польщі, В'єтнаму, Афганістану, Монголії і Китаю.

Протягом багатьох років керівниками трамвайно-тролейбусних підприємств в більшості міст України були і є наші випускники, які не забували всіляко допомагати кафедрі. Зокрема, кафедрі було передано технологічне устаткування, візки трамвайних вагонів, тролейбусні мости, тягові електродвигуни і навіть повністю укомплектований тролейбус. Ми вдячні за допомогу університету нашим випускникам, авторитетнішим керівникам.

Сьогодні наш навчальний заклад змінився невпізнанно. Від назви до змісту. Інститут отримав спочатку статус академії, а в недавньому минулому статус університету, став навчальним закладом IV рівня акредитації. Значно виросла площа навчальних аудиторій і лабораторій.

Разом з цим і збільшився колектив кафедри. Сьогодні в колективі кафедри працює більше 30 чоловік, половина з них - випускники університету.

Студенти, які вчаться на кафедрі, прямують на роботу до науково-дослідних і проектних установ (інститутів), конструкторські бюро в депо, парки, енергогосподарства, путні, ліфтові комунальні та інші підприємства по експлуатації електротранспорту, а також на заводи по виробництву і ремонту трамвайних вагонів, тролейбусних машин, тягового електроустаткування, перетворювальної техніки.

Фахівці з напряму підготовки "Електромеханіка" забезпечують транспортне обслуговування міського населення, розробляють сучасні технічні рішення для рухомого складу і транспортної інфраструктури, нові технологічні процеси, удосконалюють теорію і практику міських перевезень, експлуатацію, ремонт, проектування і виробництво рухомого складу і систем електропостачання. Вони працюють на підприємствах по проектуванню, експлуатації і ремонту технічних засобів транспорту, транспортної інфраструктури і комунального господарства.

Без перебільшення можна стверджувати, що на кожному підприємстві електротранспорту України працюють наші випускники. Вони працюють на відповідальних посадах від майстрів до керівників найвищих рівнів і своєю нелегкою працею забезпечують ритмічну роботу громадського електричного транспорту, який, наприклад, тільки в Харкові, щодня перевозить більше половини пасажирів міста.

Випускники починають працювати з первинних посад майстра, електромеханіка, оператора, інженера, наукового співробітника, технолога, дослідника та ін. Більшість фахівців виконують організаційно-управлінські функції на підприємствах з експлуатації і виробництва технічних засобів електротранспорту.

Кафедра підтримує тісний зв'язок з випускниками і підприємствами електротранспорту і комунального господарства. З метою підвищення кваліфікації фахівців і скорочення термінів їх адаптації на виробництві створені філії кафедри в Харківському комунальному підприємстві "Міськелектротранс", Харківському метрополітені, в Київському науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті міського господарства (НДКТІ МГ), Комунальному підприємстві "Київпастранс", Конструкторському бюро "Південне" (м. Дніпропетровськ). Крім того, кафедра відкрила в містах Києві, Сімферополі, Донецьку, Маріуполі свої філії по підготовці фахівців, які вже мають технічну освіту. Чисельність випускників у філіях щорічно досягала 100-150 осіб.

Доцільність відкриття філій кафедри і їх функціонування на виробництві, в наукових, проектних і конструкторських установах підтверджена тривалим досвідом. У рік святкування 90-річчя Університету виконалося 25 років основи першої філії кафедри на базі Харківського трамвайно-тролейбусного управління, тоді (у 1987 році) ще за загальним наказом Міністерства вищої освіти і Міністерства житлово-комунального господарства. Проведення занять з використанням сучасної виробничої бази філій при безпосередній участі їх провідних фахівців дає можливість значно підвищити як рівень проведення занять, так і рівень підготовки фахівців.

Більше 25 років тому, за ініціативою викладачів кафедри (тоді декана факультету В.Х. Далекою, завідувача кафедри Є.І. Карпушина, старшого викладача В.Є. Каплуновського) на основі вимог галузі, інтереси якої представляв начальник управління міського електротранспорту Міністерства житлово-комунального господарства Г.П. Щербіна, уперше в нашому навчальному закладі було вирішено питання про скорочення терміну навчання для студентів, які вже мали середню спеціальну освіту. Зробити це було нелегко, оскільки зміни і доповнення до навчальних планів у той час затверджувалися в Міністерстві вищої освіти СРСР.

Згодом була втілена ідея безперервності навчання, забезпечено узгодження навчальних планів з середніми спеціальними навчальними закладами. Вершиною досягнень кафедри в той період за підтримки ректорату стало створення першого в академії навчально-науково-виробничого комплексу (ННВК) "Комунальник". Комплекс, створений в 1991 році, дає можливість технікумам, підприємствам і організаціям активізувати роботу профорієнтації, полегшити працевлаштування фахівців і тому подібне. Слід зазначити, що першими технікумами у складі ННВК "Комунальник" були Київський і Маріупольський технікуми міського електротранспорту. Пізніше вони були перейменовані в Київський електротехнічний і Маріупольський електромеханічний технікуми. 

Відкриття філій кафедри у ряді міст і створення ННВК "Комунальник" стало основою для організації навчально-консультаційних пунктів. Перший з них був організований в м. Київі в 1992 році на базі електротехнічного технікуму і філії кафедри в НДКТІ МГ. Це дало можливість проводити заняття з виїздом викладачів до філій кафедри в інші міста України, розширити підготовку фахівців як за чисельністю студентів, так і за територією. Вирішуються питання підготовки фахівців і для країн близького зарубіжжя. Для цього створена філія кафедри в Придністровському технічному університеті (м. Тирасполь), де за угодою протягом 2,5 років студенти з ПМР вчаться за денною формою за місцем проживання, а потім, також за денною формою, продовжують навчання в університеті за фахом "Електричний транспорт". 

У 2007 році були розроблені і затверджені навчальні програми підготовки фахівців за напрямом підготовки "Електромеханіка" і двома новими спеціальностями. У рамках однієї з них - "ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ" - організована підготовка фахівців з дослідження, розробки, виробництва, експлуатації і ремонту електромеханічних систем транспортних засобів: тролейбусів, вагонів метрополітену, трамвая, електромобілів, автомобілів, автобусів і спеціальних транспортних засобів комунального господарства. Різноманітні електричні системи і технічні комплекси, якими оснащені сучасні автомобілі, міський пасажирський транспорт і устаткування житлово-комунального господарства найдетальнішим чином опановуються студентами під час навчання за цим фахом.

Також відкрита ще одна нова спеціальність - "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРОПРИВОД". Тут готують фахівців з дослідження, розробки, виробництва, експлуатації і ремонту електромеханічних систем автоматизації і електроприводів промислових установок, підйомно-транспортного устаткування, технологічних комплексів і транспортного устаткування об'єктів житлово-комунального господарства: систем водо-, теплопостачання, ліфтів і ескалаторів. Привабливість цієї спеціальності росте завдяки широкому застосуванню електромеханічних систем автоматизації в різноманітних сферах сучасної господарської діяльності. Студенти вивчають механічне і електромеханічне устаткування, електричний привод, системи автоматики, отримують знання, які дозволяють їм проектувати і реалізовувати контактно-релейне, логічне і мікропроцесорне устаткування.

В той же час, спеціальність "Електричний транспорт" є стратегічно важливим і надзвичайно перспективним враховуючи сучасні європейські і світові тенденції стрімкого розвитку міського електротранспорту.


FaLang translation system by Faboba

Ми у соцмережах

Дошка оголошень


НОВИНИ КАФЕДРИ

*************

Для магистров-дипломников:
раздел "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" консультирует професор кафедры "БЖД" Сериков Яков Александрович (ауд.204цк):

Консультации проходят:
каждый пн с 10-00 до 12-00
каждый чт с 10-00 до 12-00

*************

Для магистров-дипломников:
Раздел "Економічна частина" консультирует доцент кафедры "Экономики предприятий, бизнес-администрирования и регионального развития" Титяев Виктор Викторович (ауд.423цк).

Консультации проходят:
каждую чт с 14-20 до 16-00

*************

Приказ для МАГИСТРІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
№1260 від 3.10.2019р.

Приказ для МАГИСТРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
№1248 від 1.10.2019р.

Приказ для БАКАЛАВРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
№1350 від 21.10.2019р.

(див.: http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=79)

*************

Нові шаблони тітульного аркушу, завдання та подання ДЛЯ БАКАЛАВРІВ дивіться на дистанційному курсі нашої кафедри ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ:

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=79

*************

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 1486 гостей та користувачі відсутні