ПІБ             Викладача               

Рівень навчання Осінній семестр Весняний семестр
проф.
Хворост М. В.
МАГ   Нормативно-технічні аспекти експлуатації систем електротранспорта
доц.
Бабічева О.Ф.   

БАК


МАГ

Системи автоматизованого проєктування та інженерних розрахунків

Проєктування цифрових систем керування електричного транспорту
Курсова робота "Проєктування цифрових систем керування електричного транспорту"
Розробка безпілотних систем керування транспортних засобів

Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів
Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту

Діагностичні комплекси транспортних засобів

Комп'ютерне проєктування електротехнічних та електромеханічних систем та пристроїв

ст.викл.
Воронов Р.В.
 БАК  Основи мехатроніки  
ст.викл.
Герасименко В. А.
БАК
МАГ
  Енергозбереження засобами електроприводу
Цифрова обробка сигналів та апаратне забезпечення
доц.
Єсаулов С.М.    
МАГ 

 

Сучасні автоматизовані електромеханічні системи
Мікропроцесорні пристрої в системах електричної інженерії

проф.
Далека В.Х. 
 МАГ


АСПІР

Надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем
Управління проєктами в електричній інженерії
Сучасні досягнення в теорії та практиці електричного транспорту

 Правила експлуатації міського електричного транспорту.

проф.
Доманський В.Т.

 
 БАК

МАГ
Силова електроніка в електромеханічних системах Електротехнічні комплекси в енергетиці

Системи електропостачання в комплексах електричної інженерії
доц.
Доманський І.В.
 БАК Тягові підстанції

 
доц.
Донець О. В.   
 БАК

МАГ
Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу
Мікроконтролерні пристрої в електромеханічних системах
Автоматизований електропривод загально-промислових механізмів


Силові перетворювачі в системах електричної інженерії
доц.
Закурдай С.О.   
БАК


МАГ


АСПІР

Основи електричної тяги
Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів
Інформаційні технології на транспорті
Курсова робота «Інформаційні технології на транспорті»
Інформаційні технології в системах електротранспорту
Системи керування електромобілів та іншого електротранспорту

доц.
Коваленко А.В.  
БАК
МАГ

Переддипломна практика (МЕТ)
Переддипломна практика (МСТ)
Стажування (МнЕЕЕ)
Переддипломна практика
Переддипломна практика (МнЕЕЕ)
ст.викл.
Колотіло В. І. 
БАК
МАГ
 Регульований електропривод  
ст. викл.
Кульбашна Н. І. 
БАК

МАГ

Безпека руху та гальмівні системи

Організація експлуатації міського електротранспорту
Організація та управління на транспорті

ст. викл.
Лукашова Н.П.
БАК

Тягові електричні апарати
Моделювання електромеханічних систем

Методи та розрахунки електромеханічних систем
доц.
Петренко О.М.
БАК

Теорія автоматичного керування

 
доц.
Скуріхін В. І.
БАК
 
Конструкційні матеріали
Основи нафтогазової інженерії
Ремонт технічних засобів електричного транспорту
Механічне обладнання рухомого складу
доц.
Шавкун В. М. 
БАК 
МАГ

АСПІР
Технічна експлуатація електричного транспорту
Інноваційні технічні засоби електричного транспорту
Методи та апаратура технічної діагностики систем електричного транспорту

Технологічні процеси сервісу транспортних засобів з електричним та гібридним приводом

доц. Шпіка М. І.       

Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE