Без названияМІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Робота кафедри зорієнтована на діяльність, яка обумовлює розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету університету і кафедри у світовому співтоваристві в галузі розвитку транспортної інфраструктури. Міжнародна діяльність кафедри спрямована на розвиток стосунків із зарубіжними навчальними закладами.

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади: 

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Білорусь

Білоруський національний технічний університет

Співпраця за наступними напрямками: обмін студентами та співробітниками, проведення спільних досліджень, участь в наукових конференціях.

Договір

№ 94

2018-2021

Білорусь

Білоруський державний університет транспорту

Встановлення наукового співробітництва, обмін науково-педагогічними співробітниками, докторантами, аспірантами, студентами; надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених і викладачів, здійснення спільних наукових проектів.

Договір

№ 35

З 2018 з

автоматичною пролонгацією на 5років

Білорусь

Брестський національний технічний університет

Обмін співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації, обмін студентами, спільні наукові, навчально-методичні та консультаційні роботи, проведення спільних конференцій і семінарів.

Договір

№ 66

2015-2020

Марокко

Мароккансько-Африканська асоціація навчання та освіти

Налагодження зв’язків між університетом та асоціацією у багатьох сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом та літературою та ін.

Договір

№ 80

2017-2022

Марокко

Університет Хасана 1-го

Налагодження зв’язків між університетами у сферах: наука, наукові дослідження, обмін студентами та педагогічними кадрами, обмін досвідом і літературою та ін.

Договір

№81

2017-2022

Польща

AGH Науково-технічний університет

Обмін досвідом у сфері наукових досліджень та навчання спеціалістів, спільна участь в дослідницьких програмах із захисту прав інтелектуальної власності, обмін навчальними програмами.

Угода

№ 43

2013

безстрокова

Польща

Люблінська Політехніка

Співпраця сторін щодо обміну студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+.

Договір

№ 89

2017-2019

Польща Технічний університет Лодзі Наукове співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності, обмін спеціалістами для читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій.

Договір

№ 61

15.04.2015-

14.04.2020

Додатково підписано

договір №99

про проведення студентських практик

Польща

Люблінська Політехніка

Співпраця сторін, щодо обміну студентами для навчання в рамках спільних програм, отримання дипломів обох сторін.

Участь у наукових з’їздах, обмін науковими працівниками, обмін науковою інформацією.

Договір

№70

Додаткова Угода

01.04.2016 -

Безстроково

Польща

Варшавський Технологічний Університет

Співробітництво в галузі вищої освіти, науки, наукових досліджень, що представляють взаємну зацікавленість.

Меморандум про порозуміння

№72

25.03.016

з пролонгацією на 5 років

Польща Сілезький технічний університет Обмін професорсько-викладацьким складом та студентами, впровадження програм подвійних дипломів.

Угода

№ 76

2017-2022

Польща Ченстоховський технологічний університет Співпраця в галузі освіти для студентів та науково-дослідницької діяльності.

Договір

№96

2018-2023

Польща Краківська політехніка Підтримка академічних обмінів і розвитку науково-дослідної діяльності.

Договір

№93

2017-2022 роки

Туреччина

Середньо Східний Технічний Університет м. Анкара

Створення необхідних умов для обміну студентами і аспірантами.

Договір

№ 69

2015-2021

Туреччина Стамбульский університет Айдин Співробітництво в галузі освіти, наукових досліджень, проведення спільних семінарів та конференцій.

Договір

№83

2017-2022

Туреччина

Університет AKEV (Анталія, Туреччина)

Розвиток співробітництва в галузі освіти, наукових досліджень та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.

Угода

№ 109

2020

безстроково

 

 Міжнародні сертифікати різної тематики, отримані викладачами кафедри 

 

images/MIGDUNARODNIE_DOC/2022m/Babicheva_Olha.jpg

ПІБ  Найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі
Сертифікати
Бабічева О. Ф. International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for masters and doctors of philosphy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine” 14th of January — 21th of Fabruary, 2022 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ESN №95334/2022 21.02.2022

Babicheva Olha
Воронов Р. В. International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for masters and doctors of philosphy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine” 14th of January — 21th of Fabruary, 2022 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ESN №.../2022 21.02.2022

Voronov Roman 
Закурдай С.О.
 International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for masters and doctors of philosphy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine” 14th of January — 21th of Fabruary, 2022 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ESN №95570/2022 21.02.2022 Zakurdai Svitlana 
Скуріхін В. І.  International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for masters and doctors of philosphy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine” 14th of January — 21th of Fabruary, 2022 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ESN №.../2022 21.02.2022

Skurikhin Vladislav
 Шавкун В. М.  International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for masters and doctors of philosphy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine” 14th of January — 21th of Fabruary, 2022 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ESN №.../2022 21.02.2022

Shavkun Viacheslav
Бабічева О.Ф. ENGINEERING TECHNIQUES FOR THERMAL DIAGNOSTIC MONITORING OF ELECTRIC MOTORSDIAGNOSTIC MONITORING OF ELECTRIC MOTORS // The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan. p. 546-549 Babicheva Olha2
Воронов Р. В. ENGINEERING TECHNIQUES FOR THERMAL DIAGNOSTIC MONITORING OF ELECTRIC MOTORSDIAGNOSTIC MONITORING OF ELECTRIC MOTORS // The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan. p. 546-549 Voronov Roman
Єсаулов С .М.  ENGINEERING TECHNIQUES FOR THERMAL DIAGNOSTIC MONITORING OF ELECTRIC MOTORSDIAGNOSTIC MONITORING OF ELECTRIC MOTORS // The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan. p. 546-549 Yesaulov Serhii
Бабічева О.Ф.

International advanced training (Webinar) on the topic: “Selection, preparation and publication of scientific articles in scientific journals that are indexed in scopus and web of science databases” 12th of July — 19th of July, 2021 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ES №6934/2021 19.07.2021

Babicheva Olha 19.07.21
Закурдай С.О.

International advanced training (Webinar) on the topic: “Selection, preparation and publication of scientific articles in scientific journals that are indexed in scopus and web of science databases” 12th of July — 19th of July, 2021 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат: ES №6905/2021 19.07.2021

Zakurdai Svitlana
Бабічева О.Ф. МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ В ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ // The V International Science Conference «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy. p.624-628 Бабічева Ольга Федорівна
Єсаулов С.М. МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ В ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ // The V International Science Conference «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy. p.624-628 Єсаулов Сергій Михайлович
Бабічева О.Ф. USE OF EXPERIMENTAL SOFTWARE PRODUCTS IN TECHNICAL DISCIPLINES ONLINE COURSES // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19– 21, 2021, Berlin, Germany. p.1003 – 1007 Babicheva Olha Berlin
Єсаулов С.М. USE OF EXPERIMENTAL SOFTWARE PRODUCTS IN TECHNICAL DISCIPLINES ONLINE COURSES // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19– 21, 2021, Berlin, Germany. p.1003 – 1007 Yesaulov Serhii Berlin
Бабічева О.Ф. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THERMAL DIAGNOSTICS MEANS OF TRANSPORTATION EQUIPMENT // Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L., Drizhd V., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р.543 - 549 Babicheva Olha Boston
Єсаулов С.М. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THERMAL DIAGNOSTICS MEANS OF TRANSPORTATION EQUIPMENT // Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L., Drizhd V., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р.543 - 549 Yesaulov Serhii Boston
Герасименко В .А.

В період з 20 по 24 травня 2019 року старший викладач кафедри «Електричного транспорту» Герасименко В.А. був учасником програми Erasmus+ Staff Mobility for Training (academic year 2018/2019) у Лодзькому Технологічному університеті (Польща).

Erasmus Herasymenko 2019

 

  • Наукові публікації викладачі кафедри у міжнародних наукометричних базах даних :

2021 н.р

2020 н.р

 

  • Міжнародні науково-практичні конференції, в яких брали участь викладачі кафедри

2021 н.р

2020 н.р

 

  • Новини кафедри з міжнародної діяльності:

Участь кафедри у Міжнародній виставці «Освіта Харківщини»

9 листопада 2019 року – участь кафедри електричного транспорту у XVI міжнародній виставці освітніх закладів «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном-2019»

Участь нашого викладача у програмі мобільності Erasmus+

Ознайомчо-екскурсійна практика викладачів та студентів кафедри «Електричного транспорту» у м. Мінськ

 

  •  Міжнародна студентська діяльність:

Результати Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 2022 (Переможці Конкурсу)

Результати Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 2021 (Переможці Конкурсу)

Результати Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 2020 (Переможці конкурсу)

Успішний виступ студентів кафедри електричного транспорту на міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Підсумки Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"2019 (Переможці конкурсу)

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» У М. МІНСЬКУ, РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for masters and doctors of philosphy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine”

Наші студенти на виставці InnoTrans у Берліні

Ознайомчо-екскурсійна практика викладачів та студентів кафедри «Електричного транспорту» у м. Мінськ

Стажирування у Польщі - враження студента Ізотова Є.О.

Стажирування у Польщі - враження студента Кутового Д.В.

Стажирування у Польщі - враження студента Веренінова В.В.

Стажирування у Польщі - враження студента Окрутного А.Б.

Стажирування у Польщі - враження студента Шалімова В.В.

 

 


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE