Наші публікації

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Про науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст»
Вимоги до оформленя статей

*****************
Сведения о Международном научно-техническом журнале «Светотехника и электроэнергетика»

******************
Східно-європейський журнал передових технологій

*****************
SCOPUS

****************
Web of Science 

Наші публікації в SCOPUS

Назва Автори Рік і місце видання
Ways to improve operation reliability of traction electric motors of the rolling stock of electric transport Pavlenko, T.,
Shavkun, V.,
Petrenko, A.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Volume 5, Issue 8-89, 2017, Pages 22-30
Optimization of thermal modes and cooling systems of the induction traction engines of trams Liubarskyi, B.,
Petrenko, O.,
Iakunin, D.,
Dubinina, O.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Volume 3, Issue 9-87, 2017, Pages 59-67
Analysis of optimal operating modes of the induction traction drives for establishing a control algorithm over a semiconductor transducer Liubarskyi, B., 
Petrenko, O, 
Shaida, V., 
Maslii, A.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Volume 4, Issue 8-88, 2017, Pages 65-72
Symmetrization of three-phase system with negative component filter using simulation Yagup, V.G.,
Yagup, K.V.

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu
Issue 3, 2017, Pages 89-94

Calculatingthe parameters of symmetry-compensating devices for two consumers considering the contribution of each Yagup, V.G., 
Yagup, K.V.
Technical Electrodynamics Volume 2017, Issue 4, 2017, Pages 22-28
Determinationof reactive power compensationmode in four-wire three-phase electric power supply system using search engine optimization Yagup, V.G., 
Yagup, K.V.
Technical Electrodynamics
Volume 2016, Issue 1, 10 August 2016, Pages 60-66
Calculating the parametersof symmetry-compensating device for three-phase electrical power system basedon the system decomposition Yagup, V.G., 
Yagup, K.V.
Technical Electrodynamics
Volume 2016, Issue 6, 2016, Pages 20-26
Development of a model of a driver's choice of speed considering the road conditions Kulbashnaya, N.,
Soroka, K.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Volume 3, Issue 2-81, 2016, Pages 32-38

Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения

MODELING OF TRACTION ELECTRIC DRIVE WITH DC SERIES MOTORS

Шавелкин А.А.,
Костенко И.А.,
Герасименко В.А.,
Мовчан А.Н.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Volume 1 Issue 2-79, 2016, Pages 42-48
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  ЗУБЕНКО Д.Ю.,
КОВАЛЕНКО А.В.
,
КУЗНЕЦОВ А.М.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Volume 6, Issue 9, 2015, Pages 17-22
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В МОДЕЛЯХ ВОСПРИЯТИЯ ВОДИТЕЛЕМ ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ КУЛЬБАШНАЯ Н.И.,
ЛИННИК И.Э.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 3/3(75), 2015, стор.27-31
ISSN 1729-3774
Synthesis of electric system in time domain by searching optimization method Yagup, V.G., 
Yagup, K.V.
Technical Electrodynamics
Volume 2015, Issue 2, 2015, Pages 24-29

 

НАШІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Назва Автори Рік і місце видання, кіл.стор.
Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування : навч. посібник  Єсаулов С. М.,
Бабічева О. Ф.
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 149 с.
Автоматизоване проектування електромеханічних пристроїв, компонентів цифрових систем керування та діагностичних комплексів : навч. посібник   Бабічева О. Ф.,
Єсаулов С. М.  
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 355 с.
Рухомий склад міського електричного транспорту. Механічна частина.  Навчальний посібник  Далека В.Х.,
 Хворост М.В.,
Скуріхін В.І. ,
Скуріхін Д.І.  
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 370 c. 
Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів: монографія Коваленко А.В.,
Коваленко В.І.
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 329 c. 
Применение оптимизационных методов для решения задач улучшения показателей электрических систем: монографія

Ягуп В.Г.,
Ягуп Е.В. 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 170 c. 
Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями: монографія Доманський І. В. НТУ „ХПІ”. – Харків: вид-во ТОВ «Центр інформації транспорту України», 2016. – 224 с.
Електропостачання промислових підприємств.:підручник Павленко Т.П.,  
Мілих В.І.
Харків.: НТУ «ХПІ», 2016. – 272 с.
Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки: монографія Смирний М.Ф.,
Марченко Д.М. ,
Бойко Г.О. ,
Жидков А.Б.
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 256 с.

Электроснабжение промышленных предприятий: 
Учеб. пособ.

Павленко Т.П.,  
Мілих В.І.
Харьков: НТУ «ХПИ», 2015. – 267 с.
Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта. Монография. Зубенко Д.Ю. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 121 с.
Правила експлуатації міського електричного транспорту: навч. посібник   Далека В. Х., 
Будниченко В. Б. , 
Коваленко В. І., 
Хворост М. В. ,
 Ісаєв Л. О. 
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. - 447 с. 
 Технічна експлуатація міського електричного транспорту: навч. посібник  Далека В.Х.,
Будниченко В.Б.,
Карпушин Е.І.,
Коваленко В.І.
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. - 236 с.  
 Компресорні станції транспортних засобів. Навчальний посібник.  Далека В.Х.,
Коваленко А.В.,
Голтвянський М.А.,
Скуріхін В.І.
 Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. - 128 с.  

проф. Далека В.Х.
Наукові основи эксплдуатации транспортних засобів. Ресурсо- енергозбережні технології і режими.

доц. Андрійченко В.П.
Питання ресурсозбережения електроприводів з тяговими двигунами постійного струму при роботі в режимі ослабленого поля.

доц. Єсаулов С.М., доц. Бабічева О.Ф.
Програмування і автоматизоване проектування засобів автоматики, відображення інформації, пристроїв пошуку несправностей і діагностики лабораторних стендів.

доц. Закурдай С.О.
Питання експлуатації транспортних засобів, удосконалення інформаційних технологій на транспорті.

доц. Донец О.В.
Питання впровадження асинхронного електроприводу на електротранспорті м. Харкові.

доц. Зубенко Д.Ю.
Створення транспортної техніки нового покоління. Оптимізація роботи підприємств.

доц. Кисельов М.І.
Розробка напівпровідникових пуско-регулюючих апаратів.

доц. Коваленко А.В.
Питання взаємодії трамвая і рейкового шляху, конструкції і ремонту транспортних засобів.

доц. Мінєєва Ю.В.
Підвищення тягово-гальмівних властивостей електрорухомого складу.

доц. Нем В.К.
Питання захисту підземних металевих споруд від блукаючих струмів і захист системи електропостачання від малих струмів короткого замикання.

доц. Петренко О.М.
Питання енергозбереження тягового АД, що працюють від ППЧ у повторно-короткочасному режимі.

доц. Сорока К.О.
Моделювання електромеханічних систем в середовищі MathLab. Інформаційні технології і створення АРМ фахівців на основі баз даних. Побудова функціональних моделей і оптимізація організаційної структури.

доц. Скуріхін І.Л.
Розрахунки механічних конструкцій рухомого складу МЕТ.

доц. Фатєєв В.М.
Авматизовані електромеханічні системи управління й електропривод для неперервних процесів збагачення вугілля.

ст. викл. Коваленко В.І.
Питання вдосконалення системи ТО і ремонтів РС, розробка норм часу на обслуговування й ремонт вузлів та агрегатів РС.

ст. викл. Кульбашна Н.І.
Нові підходи до організації функціонування рухомого складу на маршрутах пасажирского транспорту.

ст. викл. Сидоренко В.Ф.
Питання відновлення деталей і вузлів РС.

ст. викл. Сосіпатров А.М.
Удосконалення пасажироперевезень в умовах реформування галузі.

ст. викл. Шавкун В.М.
Питання підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів.

асист. Костенко І.А.
Застосування DС-DС перетворювачів для оптимізації енергетичних витрат на рухомому складі міського електричного транспорту.

асист. Лукашова Н.П.
Автоматизоване проектування електромеханічних систем, пристроїв діагностування тягових електродвигунів.

асист. Скуріхін В.І.
Впровадження новітніх технологій в системі енергозбереження електротранспорту.

Навчальна робота

Наші студенти готуються до участі в олімпіадах по дисциплінах "Моделювання элеектромеханических систем", "Спеціальні електричні машини", а також беруть участь в щорічних Всеукраїнських конкурсах  студентческих наукових робот г.Днепродзержинска в області "Електротехніка і електромеханіка", м. Вінниця (Вінницький національний технічний університет) в області "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" і Харківському Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наука.

FaLang translation system by Faboba

Ми у соцмережах

Дошка оголошень


НОВИНИ КАФЕДРИ

*************

Для магистров-дипломников:
раздел "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" консультирует професор кафедры "БЖД" Сериков Яков Александрович (ауд.204цк):

Консультации проходят:
каждый пн с 10-00 до 12-00
каждый чт с 10-00 до 12-00

*************

Для магистров-дипломников:
Раздел "Економічна частина" консультирует доцент кафедры "Экономики предприятий, бизнес-администрирования и регионального развития" Титяев Виктор Викторович (ауд.423цк).

Консультации проходят:
каждую чт с 14-20 до 16-00

*************

Приказ для МАГИСТРІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
№1260 від 3.10.2019р.

Приказ для МАГИСТРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
№1248 від 1.10.2019р.

Приказ для БАКАЛАВРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
№1350 від 21.10.2019р.

(див.: http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=79)

*************

Нові шаблони тітульного аркушу, завдання та подання ДЛЯ БАКАЛАВРІВ дивіться на дистанційному курсі нашої кафедри ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ:

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=79

*************

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

529117727
Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 4848 гостей та користувачі відсутні