Навчальний процес в Університеті з 26.03.2022 поновлено у дистанційному режимі!

2022 03 26

З метою організації освітнього процесу у другому семестрі 2021/22 н.р. в умовах воєнного стану згідно з Наказом №66-01 від 21.03.2022 року навчальний процес за денною та заочною формами навчання з 26.03.2022 р. проводиться у дистанційному режимі відповідно до розкладу занять, графіку консультацій з урахуванням відповідних вимог:

  • лекційні, практичні та лабораторні заняття - в режимі онлайн-конференцій;
  • організація та контроль самостійної роботи здійснюється на базі платформ Moodle та/або MS Teams;
  • консультації з дисциплін, курсового проєктування, виконання кваліфікаційних робіт - з використанням всіх доступних форм та засобів їх проведення, забезпечивши інформування здобувачів освіти щодо форми, часу, посилання для доступу на ресурс, з використанням якого проводиться консультація;
  • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється шляхом перевірки завдань, контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу на базі платформ Moodle та/або MS Teams;
  • за можливості, буде передбачено відео/аудіо запис лекційних, практичних, лабораторних занять, пояснень теоретичного та практичного матеріалу з подальшим забезпеченням доступу здобувачів освіти до таких матеріалів;
  • атестація за змістовними модулями здійснюється в межах періоду теоретичного навчання, практики, встановлених графіком освітнього процесу, без обмежень щодо термінів виконання окремих завдань.

Бережіть себе та рідних!


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE