Анкета опитування роботодавців 2021 р.

Анкета роботодавц

Шановні роботодавці!

Просимо Вас взяти участь в експертному дослідженні сучасного стану та перспектив удосконалення освітньо-наукової програми підготовки аспірантів "Транспортні технології. Електротранспорт" за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)" Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Просимо Вас висловити свою думку щодо наведених нижче запитань за посиланням. Ваші відповіді сприятимуть удосконаленню програми підготовки докторів філософії.

 


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE