XIV Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст"

28 квітня 2021 року о 1100 відбудеться пленарне засідання конференції.

29 квітня 2021 року о 1200 проходитиме робота секції "Електричного транспорту".

 

Керівник – канд. техн. наук, доц. Донець О.В.

Секретар – студентка 5 курсу Хуружа Д. М.

 


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE