Вітаємо викладачів кафедри Електричного транспорту з присудженням наукових ступенів!

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 15.04.2021 р. (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-15-kvitnya-2021-roku) наступним викладачам кафедри Електричного транспорту присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – «Електротранспорт»:

  1. Воронов Роман Володимирович (науковий керівник – Хворост Микола Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри Електричного транспорту ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).
  2. Костенко Іван Олександрович (науковий керівник – Харченко Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор кафедри Систем електропостачання та електроспоживання міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).
  3. Лукашова Наталя Павлівна (науковий керівник – Павленко Тетяна Павлівна, доктор технічних наук, професор кафедри Електричного транспорту ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).

Дисертаційні роботи виконано в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України.

Колектив кафедри Електричного транспорту щиро вітає молодих вчених з присудженням наукових ступенів та бажає натхнення й нових звершень!


Icons FacebookIcons YoutubeIcons Instagram

Vstup border

Interntional border

Promo ET 2

Promo ET 1

 

Consultations board mini

 

KGM

LE