ЭМБЛЕМА ЭТКафедра електричного транспорту більше півстоліття була єдиною в Україні з підготовки висококваліфікованих кадрів для однієї з найважливіших галузей забезпечення життєдіяльності міст - електротранспорту.
Становлення кафедри і її перші досягнення безпосередньо пов'язані з ім'ям першого завідувача - доцента В.Г. Попова, який працював в нашому навчальному закладі (тоді Харківському інституті інженерів комунального будівництва) до 1934 року за сумісництвом, залишаючись на основній роботі в Наркоматі комунального господарства України. Після переїзду Наркомату в г. Киев В.Г. Попов залишився в Харкові і очолив кафедру енергетики та міського транспорту.
У 1943р. після звільнення м.Харкова кафедра міського електричного транспорту була в складі факультету Енергетики і міського транспорту. Тоді на ній працювали доцент В.Г. Попов і викладач М.М. Подхалюзин, які були відомі далеко за межами України.

Сьогодні для нас це далека історія. А тоді, в післявоєнні часи, доводилося вирішувати багато непростих питань і проблем, щоб налагодити звичайний навчальний процес. Перші 26 студентів (з 175 в цілому по інституту) прибули з евакуації і розпочали заняття в Харкові 10 квітня 1944 року. Подальше формування колективу, розвиток навчальної бази, удосконалення змісту навчання проводилися під безпосереднім керівництвом завідувачів кафедри доцентів Е.М. Омельченко, Є.І. Карпушина, А.І. Педенко, І.Б. Александрова.
Чимало яскравих сторінок, до більше ніж півстолітньої історії кафедри, свого часу було вписано такими видатними вченими і фахівцями, як доцентами П.Г. Кофман, С.С. Блинкин, Г.Г. Білібін, М.М. Васіс, А.У.Сізонов, Е.М. Френкель, старшими преподавателемя К.М. Тихонравова, Г.Г. Шестак.

Значний внесок у виховну роботу студентів і підвищення рівня організації навчання здійснили доценти В.М. Пунгін, С.С. Терзін, А.В.Рябов, що прийшли на кафедру з великим досвідом підготовки фахівців для ракетних військ. Слід зазначити, що протягом багатьох років плічо-о-пліч з колективом кафедри електричного транспорту у справі підготовки фахівців для підприємств галузі працював і колектив кафедри деталей машин під керівництвом професора П.П. Бута. Ми вдячні цим людям - фахівцям і керівникам, які забезпечували становлення і розвиток кафедри.

З 1946 року - року першого випуску фахівців на кафедрі путівку в життя отримало більше 7 тис. Фахівців, які навчалися за трьома формами навчання: денною, вечірньою, заочною. Рівень підготовки фахівців підвищувався одночасно з ростом професійної майстерності викладацького складу. Випускники кафедри Ю.В. Новиков, В.П. Веклич, В.Ф. Далека захистили докторські дисертації. Серед випускників більше 15 кандидатів технічних наук. Причому докторські дисертації професорами В.Ф. Далекій, М.В. Хмизом були захищені безпосередньо під час роботи на кафедрі, як і 12 кандидатських дисертацій. На кафедрі постійно діє аспірантура, де навчаються майбутні викладачі, вчені.
Ми пишаємося тим, що наші випускники очолюють великі транспортні підприємства, займають посади керівників органів державної виконавчої влади різних рівнів і місцевого самоврядування, директорів науково-дослідних інститутів, заводів тощо.

Так, наприклад, в даний час Корпорацію підприємств міського електротранспорту України очолює випускник, почесний професор нашого університету С.П. Бейкул; Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (м Київ) очолював випускник, почесний професор нашого університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри - Г.П. Зазублина; Науково-випробувальний центр міського електротранспорту Держстандарту України очолює канд. техн. наук В.Б. Будниченко; Головну державну технічну інспекцію міськелектротранспорту Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та Управління міського електротранспорту - В.В. Вірченко.

Випускники нашого навчального закладу, які отримували спеціальну освіту на кафедрі електричного транспорту, прямували працювати не тільки на підприємства України, а й в Російську Федерацію, Білорусь, Молдову, країни Центральної Азії, Балтії та Кавказу. У нас навчалися також студенти з Румунії, Польщі, В'єтнаму, Афганістану, Монголії та Китаю.

Протягом багатьох років керівниками трамвайно-тролейбусних підприємств в більшості міст України були і є наші випускники, які не забували всіляко допомагати кафедрі. Зокрема, кафедрі було передано технологічне обладнання, візки трамвайних вагонів, тролейбусні мости, тягові електродвигуни і навіть повністю укомплектований тролейбус. Ми вдячні за допомогу університету нашим випускникам, більш авторитетним керівникам.

Сьогодні наш навчальний заклад змінилося невпізнанно. Від назви до змісту. Інститут отримав спочатку статус академії, а в недавньому минулому статус університету, став навчальним закладом IV рівня акредитації. Значно зросла площа навчальних аудиторій і лабораторій. Разом з цим і збільшився колектив кафедри. Сьогодні в колективі кафедри працює більше 30 чоловік, половина з них - випускники університету.

Студенти, які навчаються на кафедрі, направляються на роботу в науково-дослідні та проектні установи (інститути), конструкторські бюро в депо, парки, енергогосподарства, шляхові, ліфтові комунальні та інші підприємства по експлуатації електротранспорту, а також на заводи з виробництва і ремонту трамвайних вагонів, тролейбусних машин, тягового електрообладнання, перетворювальної техніки.

Фахівці за напрямом підготовки «Електромеханіка» забезпечують транспортне обслуговування міського населення, розробляють сучасні технічні рішення для рухомого складу та транспортної інфраструктури, нові технологічні процеси, вдосконалюють теорію і практику міських перевезень, експлуатацію, ремонт, проектування і виробництво рухомого складу і систем електропостачання. Вони працюють на підприємствах з проектування, експлуатації та ремонту технічних засобів транспорту, транспортної інфраструктури та комунального господарства.

Без перебільшення можна стверджувати, що на кожному електротранспорт підприємстві України працюють наші випускники. Вони працюють на відповідальних посадах від майстрів до керівників найвищих рівнів і своїм нелегким працею забезпечують ритмічну роботу громадського електричного транспорту, який, наприклад, тільки в Харкові, щодня перевозить більше половини пасажирів міста.

Випускники починають працювати з первинних посад майстра, електромеханіка, оператора, інженера, наукового співробітника, технолога, дослідника та ін. Більшість фахівців виконують організаційно-управлінські функції на підприємствах з експлуатації і виробництва технічних засобів електротранспорту.

Кафедра підтримує тісний зв'язок з випускниками та підприємствами електротранспорту та комунального господарства. З метою підвищення кваліфікації фахівців та скорочення термінів їх адаптації на виробництві створені філії кафедри в Харківському комунальному підприємстві «Міськелектротранс», Харківському метрополітені, в Київському науково-дослідному та конструкторсько-технологічному інституті міського господарства (НДКТІ МГ), Комунальному підприємстві «Київпастранс», Конструкторському бюро «Південне» (м.Дніпропетровськ). Крім того, кафедра відкрила в містах Києві, Сімферополі, Донецьку, Маріуполі свої філії по підготовці фахівців, які вже мають технічну освіту. Чисельність випускників в філіях щорічно досягає 100-150 осіб.

Доцільність відкриття філій кафедри і їх функціонування на виробництві, в наукових, проектних і конструкторських установах підтверджена тривалим досвідом. У рік святкування 90-річчя Університету виповнилося 25 років заснування першого філії кафедри на базі Харківського трамвайно-тролейбусного управління, тоді (в 1987 році) ще за загальним наказом Міністерства вищої освіти та Міністерства житлово-комунального господарства. Проведення занять з використанням сучасної виробничої бази філій при безпосередній участі їх провідних фахівців дає можливість значно підвищити як рівень проведення занять, так і рівень підготовки фахівців.

Більше 25 років тому, з ініціативи викладачів кафедри (тоді декана факультету В.Х. Далекі, завідувача кафедри Е.І. Карпушина, старшого викладача В.Є. КАПЛУНОВСЬКА) на основі вимог галузі, інтереси якої представляв начальник управління міського електротранспорту Міністерства житлово комунального господарства Г.П. Зазублина, вперше в нашому навчальному закладі було вирішено питання про скорочення терміну навчання для студентів, які вже мали середню спеціальну освіту. Зробити це було нелегко, оскільки зміни і доповнення до навчальних планів в той час затверджувалися в Міністерстві вищої освіти СРСР.

Згодом була втілена ідея безперервності навчання, забезпечено узгодження навчальних планів із середніми спеціальними навчальними закладами. Вершиною досягнень кафедри в той період за підтримки ректорату стало створення першого в академії навчально-науково-виробничого комплексу (ННВК) «Комунальник». Комплекс, створений в 1991 році, дає можливість технікумах, підприємствам і організаціям активізувати профорієнтаційну роботу, полегшити працевлаштування фахівців тощо.

Слід зазначити, що першими технікумами в складі ННВК «Комунальник» були Київський і Маріупольський технікуми міського електротранспорту. Пізніше вони були перейменовані в Київський електротехнічний та Маріупольський електромеханічний технікуми.

Відкриття філій кафедри в ряді міст і створення ННВК «Комунальник» стало основою для організації навчально-консультаційних пунктів. Перший з них був організований в м.Києві в 1992 році на базі електротехнічного технікуму і філії кафедри в НДКТІ ГХ. Це дало можливість проводити заняття з виїздом викладачів до філій кафедри в інші міста України, розширити підготовку фахівців як за чисельністю студентів, так і за територією. Вирішуються питання підготовки фахівців і для країн близького зарубіжжя. Для цього була створена філія кафедри в Придністровському технічному університеті (м Тирасполь), де за угодою протягом 2,5 років студенти з ПМР вчилися на денній формі за місцем проживання, а потім, також на денній формі, продовжують навчання в університеті за фахом «Електричний транспорт».

У 2007 році були розроблені і затверджені навчальні програми підготовки фахівців за напрямом підготовки "Електромеханіка" та двома новими спеціальностями. В рамках однієї з них - «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» - організована підготовка фахівців з дослідження, розробки, виробництва, експлуатації та ремонту електромеханічних систем транспортних засобів: тролейбусів, вагонів метрополітену, трамвая, електромобілів, автомобілів, автобусів і спеціальних транспортних засобів комунального господарства. Різноманітні електричні системи і технічні комплекси, якими оснащені сучасні автомобілі, міський пасажирський транспорт і обладнання житлово-комунального господарства самим детальним чином опановувати студентами під час навчання за цією спеціальністю.

Також відкрита ще одна нова спеціальність - «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД». Тут готують фахівців з дослідження, розробки, виробництва, експлуатації та ремонту електромеханічних систем автоматизації та електроприводів промислових установок, підйомно-транспортного обладнання, технологічних комплексів і транспортного устаткування об'єктів житлово-комунального господарства: систем водо-, теплопостачання, ліфтів і ескалаторів. Привабливість цієї спеціальності зростає завдяки широкому застосуванню електромеханічних систем автоматизації в різноманітних сферах сучасної господарської діяльності. Студенти вивчають механічне та електромеханічне обладнання, електричний привід, системи автоматики, отримують знання, які дозволяють їм проектувати і реалізовувати контактно-релейне, логічне і мікропроцесорний обладнання.

Разом з тим, спеціальність «Електричний транспорт» є стратегічно важливим і надзвичайно перспективним з огляду на сучасні європейські та світові тенденції стрімкого розвитку міського електротранспорту.

 


FaLang translation system by Faboba

Ми у соцмережах

Доска объявлений

*************
ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ

11.11.2020 о 14.20-15.55 -
доц. Коваленко А. В.

20.11.2020 о 12.35-14.10 -
доц. Шавкун В. М.

27.11.2020 о 12.35-14.10 - 
доц. Зубенко Д. Ю.

27.11.2020 о 12.35-14.10 - 
ст. викл. Лукашова Н.П.

*************

Приказ №925-03 от 30.09.2020г. - для МАГИСТРОВ
 

*************

Інформація щодо консультацій викладачів

*************
НОВИНИ КАФЕДРИ

*************
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ СТАРНИЦЫ WIKI
wiki регистрация

wiki работа

Почту ППС вида
*@kname.edu.ua
смотрите на сайте на странице СКЛАД КАФЕДРИ.
Восстановление паролей этих почт обращаться в
каб. 366 - Сегодина Ирина Евгеньевна (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

*************ХНУМГ ВСТУП

 

ХНУМГ ВСТУП

*****************bannerPodkusry

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

*****************

529117727

Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

We have 546 guests and no members online