Наши публикации

 


п/п
Назва Автори Рік і місце видання
1 ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В МОДЕЛЯХ ВОСПРИЯТИЯ ВОДИТЕЛЕМ ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ КУЛЬБАШНАЯ Н.И.
ЛИННИК И.Э.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 3/3(75), 2015р., стор.27-31
ISSN 1729-3774
2 СОГЛАСОВАНИЕ СМЕЖНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯОГЛАСОВАНИЕ СМЕЖНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ КУЛЬБАШНАЯ Н. И.  Збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» №15(204), частина 2, Луганськ, 2013. С. 191- 195
3 ОЦЕНКА РЕГУЛЯРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТАХ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА Г. ХАРЬКОВА ТАРНОВЕЦКАЯ А. Г., КУЛЬБАШНАЯ Н.И.  
4  ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ
С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ЩЕРБАК Я.В.,
ИВАКИНА Е.Я.
Науково-прикладний журнал.Технічна електродина-міка. №3, Київ, 2014, с. 47-51
 5  ИМПУЛЬСНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ДВУХСТОРОННЕЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ТОКА

ЩЕРБАК Я.В.,
ИВАКИНА Е.Я.,
ПАНЧЕНКО В.В.

Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».- Харків: НТУ «ХПІ», 2015, 12 (1121), 443-448 с.
6  ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ДАЛЕКА В.Х.,
СКУРІХІН В.І. 
 
7 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ ДАЛЕКА В.Ф.,
НЕМ В.К.,
СКУРИХИН В.И.
 Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 2/7 (44), 2010р., стор.33-36
8 ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОНТАКТНОГО ПРОВОДУ МЕТОДОМ ПОВНОГО ФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ СКУРИХИН В.И.  Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип , 2014р., стор.
ISSN 1729-3774
9  УМЕНЬШЕНИЕ ИЗНОСА ПАР ТРЕНИЯ "КОЛЕСО-РЕЛЬС" ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАМВАЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА СКУРИХИН И.Л.,
СКУРИХИН В.И.,
КОТЕЛЕВСКИЙ А.В.
 
10 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНОСУ ДЕТАЛЕЙ
НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ
СКУРИХИН В.И. Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.260-264
11 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МЕТРОПОЛІТЕНІ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МЕТРОПОЛІТЕНІ МІРЕНСЬКИЙ І.Г.
СОСІПАТРОВ А.М.
Вестник Харьк. нац. автомобильно-дорожного ун-та. – 2013. – Вып. 61–62. – С. 162–169. ISSN 2219-5548
12 ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ, ЛІФТАМИ, ЕСКАЛАТОРАМИ ТА РУХОМИМИ ТРОТУАРАМИ ДАЛЕКА В.Х. , СОСІПАТРОВ А.М.
Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [Електронний ресурс].Гендерна політика міст : історія та сучасність. Вип. 4. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/36378/1/51-52.pdf. – Харків, 2014. – Загол. з головн. сторінки. – ISSN 2310-8495.
13 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНІВ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ АНДРЕЙЧЕНКО В.П.,
ЗАКУРДАЙ
С.О.,
МОВЧАН А.М.
Комунальне господарство міст, вип.112, 2014р., стор.117-122
ISSN 0869-1231
14 ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУДЖЕННЯ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
АНДРЕЙЧЕНКО В.П., ЗАКУРДАЙ С.О.,
КОСТЕНКО І.А.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 1/8 (67), 2014р., стор.31-35
ISSN 1729-3774
15 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПУСКУ ТЯГОВИХ
ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
АНДРЕЙЧЕНКО В.П.,
ДОНЕЦЬ О.В.,
ЗАКУРДАЙ
С.А. 
Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.249-253
 16 ПРОТИБУКСОВОЧНИЙ ПРИСТРІЙ
З ВИКОРИСТАННЯМ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА

АНДРЕЙЧЕНКО В.П.,
ДОНЕЦЬ О.В.,
ФАТЄЄВ В.М.,
КОЛОТАЄВСЬКИЙ Ю.П.

Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.264-267
17 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ГОРОДСКОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
АНДРЕЙЧЕНКО В.П.,
ДОНЕЦ А.В.,
ГЕРАСИМЕНКО В.А.
Комунальне господарство міст, вип.107, 2013р., стор.412-417
ISSN 0869-1231
18 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМИМ СКЛАДОМ
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ
DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА
 АНДРЕЙЧЕНКО В.П.,
ДОНЕЦЬ О.В.,
КОСТЕНКО І.А.
Комунальне господарство міст, вип.103, 2012р., стор.489-497
ISSN 0869-1231
 19  ОБҐРУНТУВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ
ХВОРОСТ М.В.,
ЗАКУРДАЙ С.О.
Комунальне господарство міст, вип.93, 2010р., стор.445-452
 20 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ „КРАМАТОРСЬКЕ ТТУ” 
ГОРДІЄНКО О.С.,
ГАРБУЗ Н.В.,
ШАЦЬКИЙ С.П.
 Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.313-317
 21 ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ
ЕСАУЛОВ С.М.,
БАБИЧЕВА О.Ф.,
БУДЧЕНКО А.В.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 4/7 (40), 2009р., стор.19-22
22  ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТАТРАНСПОРТА  ЕСАУЛОВ С.М.,
БАБИЧЕВА О.Ф.,

ЛУКАШОВА Н.П.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 5/3 (41), 2009р., стор.28-32 
 23 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 
 БАБИЧЕВА О.Ф.,
ЕСАУЛОВ С.М.,
ЛЕВЧУК О.Р.
Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.291-299
 24 ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «SINSYS - ХНАГХ»
ПРИ СИНТЕЗЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 
 ЕСАУЛОВ С.М.,
ХРАМЦОВ А.Д.,

ЛУКАШОВА Н.П.
 Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.322-328
 25 SINSYS В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ЕСАУЛОВ С.М.,
ХАРЧЕНКО В.Ф.,
БАБИЧЕВА О.Ф.
Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.363-378 
26 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ  ЕСАУЛОВ С.М.,
БАБИЧЕВА О.Ф.,

ШАВКУН В.М.
Восточно-европейский журнал передовых технологий. Вып.6/2(36).- 2008, с.39-42 
27 ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНІВ КЕРУВАННЯ ТЯГОВИМ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНІВ КЕРУВАННЯ ТЯГОВИМ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ДАЛЕКА В.Х.,
ОСТРОВЕРХОВ М.Я.
Комунальне господарство міст, вип.116, 2014р., стор.47-50
ISSN 0869-1231
 28 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ДВУХЧАСТОТНЫХ ИНДУКТОРНЫХ СИСТЕМАХ – ИНСТРУМЕНТАХ ВНЕШНЕЙ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ РИХТОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ РИХТОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ  БОНДАРЕНКО А.Ю.,
ДАЛЕКА В.Ф.,
ГАВРИЛОВА Т.В.
Комунальне господарство міст, вип.118, 2014р., стор.60-64
ISSN 0869-1231
 29 ТЯГОВИЙ ПРИВОД ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНОЮ ЕНЕРГОУСТАНОВКОЮ ТЯГОВИЙ ПРИВОД ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНОЮ ЕНЕРГОУСТАНОВКОЮ  ДАЛЕКА В.Х.,
ХАРЧЕНКО В.Ф.,
ШПІКА М.І.,
ГРИЩЕНКО Н.О.
Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.226-231
 30  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД
МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ДАЛЕКА В.Х.,
ДОНЕЦЬО.В.,
ШПІКА М.І.,
СУХОРУКОВА О.О.
 
 Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.236-242
31 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОМІСТКОСТІ ВИТРАТ НА ДИСТИЛЬОВАНУ ВОДУ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ СКЛАДУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ  ДАЛЕКА В.Х.,
НЕТЕЦЬКИЙ О.В..,
ГОРДІЄНКО О.С.
Комунальне господарство міст, вип.101, 2011р., стор.242-245
ISSN 0869-1231
 32  МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ДАЛЕКА В.Х.,
ГАРБУЗ Н.В..,
ШАЦЬКИЙ С.П.
 
Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.247-251
33 ПРОБЛЕМЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА РОБЛЕМЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА   ДАЛЕКА В.Ф.,
НЕМ В.К.,
СКУРИХИН В.И.
 Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.253-258
 34 ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ  ДАЛЕКА В.Ф.,
СКУРИХИН В.И.
 
Комунальне господарство міст, вип.101, 2011р., стор.316-321
ISSN 0869-1231
 35 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НОРМАТИВІВ СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ РУХОМИМИ ОДИНИЦЯМИ МІСЬКОГО
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 
ДАЛЕКА В.Ф.,
БУШМА В.М.
 
Комунальне господарство міст, вип.107, 2013р., стор.403-408
ISSN 0869-1231
36 ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ НА БЕЗПЕКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ НА БЕЗПЕКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ  ДАЛЕКА В.Ф.,
ШАВКУН В.М.
 
Комунальне господарство міст, вип.107, 2013р., стор.432-435
ISSN 0869-1231

 37 ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ ДИСБАЛАНСА РОТОРОВ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 ЗУБЕНКО Д.Ю.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 3/8 (51), 2011р., стор.16-18
38 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВОГО ПОЛОТНА ГОРОДСКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТА    ЗУБЕНКО Д.Ю. Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 2/9 (50), 2011р., стор.15-16
 39 ОЦІНКИ ПОШКОДЖЕННЯ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА РУХОМОМУ СКЛАДІ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ   ЗУБЕНКО Д.Ю.   Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 1/3 (49), 2011р., стор.62-63
 40 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ 
  ЗУБЕНКО Д.Ю.
  Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 6/3 (54), 2011р., стор.15-18
41 ПРИМЕНЕНИЕ ВАТТМЕТРА В ИЗМЕРИТЕЛЕ СРЕДНЕГО ИНДИКАТОРНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
 ЗУБЕНКО Д.Ю.  Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 2/9 (68), 2014р., стор.49-53
ISSN 1729-3774
 42  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ   ЗУБЕНКО Д.Ю. Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.241-246
 43 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ КОЛІНЧАТОГО ВАЛУ ЕЛЕКТРОКОМПРЕСОРА
ЕКВО-03/8
 ЗУБЕНКО Д.Ю.,
КОВАЛЕНКО А.В.,
ЗАКУРДАЙ С.О.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 3/1 (69), 2014р., стор.65-72
ISSN 1729-3774

 44 ВЫБОР РЕЖИМОВ НАГРУЖЕНИЯ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ ТРАМВАЯ 
 ЗУБЕНКО Д.Ю.,
ГАБЕЛИЯ М.Г.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 3/9 (45), 2010р., стор.11-13
45 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ СТВОРЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ  ЗУБЕНКО Д.Ю.   Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 1/3 (55), 2012р., стор.47-50
ISSN 1729-3774
 46 ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОСЕЙ КОЛІСНИХ ПАР ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОСЕЙ КОЛІСНИХ ПАР ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ  ЗУБЕНКО Д.Ю.
 
Комунальне господарство міст, вип.99, 2011р., стор.380-382
 47 СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ   ЗУБЕНКО Д.Ю.  Комунальне господарство міст, вип.93, 2010р., стор.452-456
48 ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ЖОРСТКОСТІ ПРИЙМАЮЧОЇ РЕЙКИ НА КІНЦІ З УРАХУВАННЯМ ПЛОСКОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТИКОВОЇ НАКЛАДКИ
ШПАЧУК В.П.,
КОВАЛЕНКО А.В.,
НІКІТІНА Г.О.
 Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 5/5 (47), 2010р., стор.43-47
 49 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАВНОСТІ ХОДУ ТРАМВАЯ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ
ХВИЛЕПОДІБНО ЗНОШЕНИХ РЕЙОК 
 ШПАЧУК В.П.,
ШУПИЛЮК А.В.,
НІКІТІНА Г.О.,
КОВАЛЕНКО А.В.

Комунальне господарство міст, вип.107, 2013р., стор.391-399
ISSN 0869-1231

50  ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ЛИЧОВ Д.О.,
СЕРГІЙЧУК А.І.
Комунальне господарство міст, вип.88, 2009р., стор.318-322
51 ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
СОРОКА К.О.,
СИДОРЕНКО В.Ф.,
ЛИЧОВ Д.О.
Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.335-341
 52 ДІАГНОСТУВАННЯ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТРАНСПОРТУ   ШАВКУН В.М.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий,вип 1/7 (67), 2014р., стор.48-53
ISSN 1729-3774

 53 ВПЛИВ ПЕРІОДИЧНОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ
НАДІЙНОСТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ РУХОМОГО СКЛАДУ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 
  ШАВКУН В.М.,
ШАЦЬКИЙ С.П.
Комунальне господарство міст, вип.101, 2011р., стор.265-269
ISSN 0869-1231

 54 МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ДВИГУНІВ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ
МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 
 ШАВКУН В.М.,
БУШМА В.М.
Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.272-278
 55 ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ
РАБОТЫ УСТАНОВОК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 ХАРЧЕНКО В.Ф.,
ЯГУП В.Г.,
ШПИКА Н.И.
Комунальне господарство міст, вип.97, 2011р., стор.205-212
56

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШТАНГОУЛОВИТЕЛЬ

ХВОРОСТ Н.В., КРУТИЙ Л.М., ЗУБЕНКО Д.Ю. Збірник наукових праць Харківського Університету Повітряних сил, вип. 3(29), 2011р., с. 182-185. 
 57 ТЯГОВИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ    ХВОРОСТ М.В.,
ШПІКА М.І.,
БЕСЕРАБ А.І.
Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит, вип. 3(97), 2012р., с. 7-10. 
58

НАТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

 ХВОРОСТ М.В.,
ШПІКА М.І.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, вип. 12, т.2, 2012р., с. 170-175. 
 59 ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ   ХВОРОСТ М.В., СОРОКА К.О., БЕСАРАБ А.І. Восточноевропейский журнал передовых технологий, вип. 5/8(65), 2013р., с. 45-49
ISSN 1729-3774
 60 О ЗАДАЧЕ УЧЕТА ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА  ХВОРОСТ Н.В., КАЛИНИЧЕНКО Ю.С., ШАВКУН В.М. Електромеханіка та електротехніка, вип. 4(23), 2011р., 192-200.
61 РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ КВАЗИПОСТІЙНОЇ ГУСТИНИ СТРУМУ В КОРОТКОЗАМИКАЮЧИХ КІЛЬЦЯХ АСИНХРОННИХ МАШИН ДАЛЕКА В.Х., ХВОРОСТ М.В., ПУШКОВ П.М. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2 (101)). С. 124-130, 2012р.
62 РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ВИХРОВИХ СТРУМІВ

ХВОРОСТ М.В., СОРОКА К.О.,
ШПІКА М.І.,
БЕСАРАБ А.І.

Електрифікація транспорту (8/2014). С. 99-103, 2014р.
63 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНОСА КОНТАКТНОГО
ПРОВОДА ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

ШАВКУН В.М.,
СКУРИХИН В.И.,
ГАРБУЗ Н.В.

Москва: Научное периодическое издание “CETERIS PARIBUS”. - №3 (3) , 2015. - стор.29-33
ISSN 2411-717Х
64 АНАЛІЗ ЕНЕРГОВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ

ПЕТРЕНКО О. М.,
КОСТЕНКО І.О.,
МОВЧАН А.М.

Комунальне господарство міст вип.118. - С. 79-81. ISSN 0869-1231
65 ДИСТАНЦИОННОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЕСАУЛОВ С.М., БАБИЧЕВА О.Ф. Комунальне господарство міст вип.126. - С. 61-66. ISSN 0869-1231

FaLang translation system by Faboba

Мы в соцсетях

Доска объявлений

*****************

ГРАФІК
проведення ректорських контрольних робіт

*****************
ГРАФІК
проведення викладачами кафедри електричного транспорту
відкритих і показових занять у осінньому семестрі 2018/2019 н.р.

(требования оценки к открытым занятиям

план открытых занятий!!!)

*****************
ГРАФІК
роботи викладачів кафедри «Електричний транспорт» в осінньому семестрі  2018-2019 н.р.

*****************
ГРАФІК
навчального процесу на 2018-2019 н.р.

*****************

bannerPodkusry
ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА

*****************

АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Подробно о специальностях

*****************

ін мови

*****************

Про науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст»
Вимоги до оформленя статей

*****************
Сведения о Международном научно-техническом журнале «Светотехника и электроэнергетика»

******************
Східно-європейський журнал передових технологій
Восточно европейский журнал
*****************
2
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!!!
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО ОБУЧЕНИЯ И УДОБСТВА ПОИСКА МЕТОДИЧЕК И УЧЕБНИКОВ НА САЙТЕ НАШЕЙ КАФЕДРЫ СОЗДАНА БИБЛИОТЕКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*************
529117727

Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Сейчас 82 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте